ZZM-sr

Predrasude okoline su me motivisale da postanem inženjer

Kamala Mujezinović Šantić inženjer je elektrotehnike i zaposlena je na poslovima razvoja u kompaniji New Energy Solutions. Osnovnu školu i gimnaziju je završila u Prijepolju, osnovne i master studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, a stručnu praksu sticala je u Omanu. Ima 27 godina, majka je jednog radoznalog dečaka i aktivna članica Zelene ženske mreže …

Predrasude okoline su me motivisale da postanem inženjer Read More »

Žene su snalažljivije i visprenije u svakom poslu, pa i u OIE sektoru

Nevena Đukić poznata je u javnosti kao urednica Energetskog portala, vodećeg specijalizovanog internet medija i štampanog magazina. Manje je poznato da je Energetski portal sastavni deo Centra za energetsku efikasnost i održivi razvoj (CEEFOR) čija je osnovna delatnost pružanje inženjerskih usluga. Nevena Đukić je generalna direktorka CEEFOR-a, rukovodi timom inženjera, a uz to je aktivna …

Žene su snalažljivije i visprenije u svakom poslu, pa i u OIE sektoru Read More »

Želim da verujem da su bar u tehnici bitni rezultati, a ne pol

Katarina Obradović je jedna od najmlađih OIE liderki u Srbiji. Ima svega 23 godine, diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na temu: „Analiza međusobnog uticaja vetroelektrana u Južnom Banatu usled efekta zavetrine“ i trenutno pohađa master studije na smeru: Obnovljivi izvori energije. Profesionalno je angažovana u kompaniji RP Global na poslovima vezanim za project …

Želim da verujem da su bar u tehnici bitni rezultati, a ne pol Read More »

Neravnopravnost je izraženija u konvencionalnoj termoenergetici nego u OIE

Dr Sanja Petrović je rukovodilac biroa za ekologiju, ekonomiju i elektroenergetske analize u kompaniji Energoprojekt ENTEL, inače redovnog člana OIE SRBIJA, a time i članica Zelene ženske mreže, radnog tela Udruženja koje za cilj ima da poveća udeo žena u sektoru obnovljivih izvora energije. Udruženje OIE SRBIJA, u saradnji sa Ambasadom Kanade u Srbiji i Crnoj …

Neravnopravnost je izraženija u konvencionalnoj termoenergetici nego u OIE Read More »

Dobro došli na stranicu Zelene ženske mreže!

Zelena ženska mreža je radno telo Udruženja Obnovljivi izvori energije Srbije koje za cilj ima da okupi sve dame zaposlene u kompanijama članicama Udruženja OIE Srbija koje umrežavanjem i zajedničkim inicijativama žele da doprinesu većem broju žena koje se bave obnovljivim izvorima energije. Ova stranica, kao i kampanja promocije uspešnih žena koje se bave zelenom …

Dobro došli na stranicu Zelene ženske mreže! Read More »

Istraživanje o stavovima građanki o zelenoj energiji

Udruženje OIE Srbija u saradnji sa Centrom za kreiranje politika i strategija sprovodi istraživanje o stavovima građanki, pre svega studentkinja i mladih žena do 30 godina, o obnovljivim izvorima energije. Istraživanje je deo dugoročnog projekta koji za cilj ima podsticanje inkluzivnosti i veći udeo žena u sektoru obnovljivih izvora energije. Da bismo došli do ostvarenja …

Istraživanje o stavovima građanki o zelenoj energiji Read More »

Dan žena inženjera

Danas se u svetu obeležava Međunarodni dan žena u inženjeringu, a Udruženje Obnovljivi izvori energije Srbije je ponosno što ima članove koji neguju princip rodne ravnopravnosti i dokazuju da su i energija i energetika ženskog roda. Naši članovi zapošljavaju značajan broj žena mašinskih, građevinskih, saobraćajnih i inženjera elektrotehnike. Danas Vam predstavljamo Kamalu Mujezinović Šantić (27), …

Dan žena inženjera Read More »