ZZM-sr

Istraživanje o stavovima građanki o zelenoj energiji

Udruženje OIE Srbija u saradnji sa Centrom za kreiranje politika i strategija sprovodi istraživanje o stavovima građanki, pre svega studentkinja i mladih žena do 30 godina, o obnovljivim izvorima energije. Istraživanje je deo dugoročnog projekta koji za cilj ima podsticanje inkluzivnosti i veći udeo žena u sektoru obnovljivih izvora energije. Da bismo došli do ostvarenja …

Istraživanje o stavovima građanki o zelenoj energiji Read More »

Dan žena inženjera

Danas se u svetu obeležava Međunarodni dan žena u inženjeringu, a Udruženje Obnovljivi izvori energije Srbije je ponosno što ima članove koji neguju princip rodne ravnopravnosti i dokazuju da su i energija i energetika ženskog roda. Naši članovi zapošljavaju značajan broj žena mašinskih, građevinskih, saobraćajnih i inženjera elektrotehnike. Danas Vam predstavljamo Kamalu Mujezinović Šantić (27), …

Dan žena inženjera Read More »