Danijela

Gde su žene na COP28?

Lideri su se okupili u Dubaiju u pokušaju da donesu novi set globalnih mera kao odgovor na klimatsku krizu. Međutim, jedan uočljiv propust ističe se na grupnoj fotografiji. Za razliku od većine porodica, u moru odela i kravata, bilo je teško uočiti ženska lica. Gde su žene u ovoj ključnoj razmeni o budućnosti planete? I …

Gde su žene na COP28? Read More »

We are working on the construction and supervision of WF Kostolac, WF Pupin and PV Park Saraorci

Marko Aleksić is currently engaged in the construction of several RES projects in Serbia. He leads the teams involved in the business management of construction of three large RES projects: WF Kostolac, WF Pupin and PV Park Saraorci. He has completed and improved his long-term experience in the field of construction in the last three …

We are working on the construction and supervision of WF Kostolac, WF Pupin and PV Park Saraorci Read More »

Radimo na izgradnji i nadzoru VE Kostolac, VE Pupin i SE Saraorci

Marko Aleksić je angažovan trenutno na izgradnji nekoliko OIE projekata u Srbiji. Rukovodi timovima koji su uključeni u upravljanje poslovima izgradnje tri velika OIE projekta: Vetroelektrane Kostolac, Vetroelektrane Pupin i solarne elektrane Saraorci. Dugogodišnje iskustvo u oblasti izgradnje upotpunio je i unapredio poslednje tri godine otkako radi u kompaniji New Energy Solutions. Markov posvećen rad …

Radimo na izgradnji i nadzoru VE Kostolac, VE Pupin i SE Saraorci Read More »

Green Watt Innovations built a solar power plant at Vinarija 27

Regular member of RES Serbia, Green Watt Innovations d.o.o. built, connected to the grid and put into operation a solar power plant at “Vinarija 27” from Ovsište near Topola. It is a 30kW AC power plant. “Vinarija 27” has a geographical location with over two hundred sunny days during the year. “Vinarija 27” has increased …

Green Watt Innovations built a solar power plant at Vinarija 27 Read More »

Green Watt Innovations izgradio solarnu elektranu u Vinariji 27

Redovan član OIE Srbija, Green Watt Innovations d.o.o. izgradio je, povezao na mrežu i pustio u rad solarnu elektranu u Vinariji 27 iz Ovsišta pored Topole. Reč je o elektrani snage 30kW AC. Vinarija 27 može se pohvaliti geografskom lokacijom sa preko dve stotine sunčanih dana u toku godine. U prethodnih nekoliko godina povećala je …

Green Watt Innovations izgradio solarnu elektranu u Vinariji 27 Read More »

RES Serbia at the Belgrade Economic Forum: We must not sell the future for instant profit

The next auctions for the allocation of market premiums for renewable energy sources in Serbia could be held at the end of the second or the beginning of the third quarter of 2023 – it was said at the Belgrade Economic Forum, at yesterday’s panel discussion “Energy transition – climate crisis: next steps” moderated by …

RES Serbia at the Belgrade Economic Forum: We must not sell the future for instant profit Read More »

OIE Srbija na Beogradskom ekonomskom forumu: Ne smemo prodati budućnost radi instant profita

Sledeće aukcije za dodelu tržišnih premija za obnovljive izvore energije u Srbiji mogle bi biti održane krajem drugog ili početkom trećeg kvartala 2023. godine – rečeno je na Beogradskom ekonomskom forumu, na jučerašnjoj panel diskusiji ,,Energetska tranzicija – klimatska kriza: sledeći koraci” koju je moderirala Danijela Isailović, menadžerka Udruženja Obnovljivi izvori energije Srbije. Saznali smo …

OIE Srbija na Beogradskom ekonomskom forumu: Ne smemo prodati budućnost radi instant profita Read More »

Imamo više od 150 MW projekata u razvoju u regionu

Međunarodna kompanija Interenergo sa sedištem u Ljubljani otvorila je predstavništvo u Srbiji  2005. godine gde je, nedugo po otvaranju, započela sa trgovanjem električnom energijom. Na početku su projektni portfolio kompanije u našoj zemlji primarno činile hidroelektrane, a danas je Interenergo usmeren na razvoj novih OIE projekata, posebno na tehnologije solara i vetra. Redovni član Udruženja …

Imamo više od 150 MW projekata u razvoju u regionu Read More »

Menadžerka i članovi OIE Srbija na Beogradskom ekonomskom forumu

Menadžerka OIE Srbija Danijela Isailović učestvuje na Beogradskom ekonomskom forumu 29. novembra na panel diskusiji posvećenoj energetskoj tranziciji. Osim nje, na panel diskusiji „Energetska tranzicija – Klimatska kriza: sledeći koraci“, učestvuju i članovi OIE Srbija, regionalni direktor Evropske banke za obnovu i razvoj za Zapadni Balkan Matteo Colangeli i Srdan Srdanović, rukovodilac Smart infrastrukture u …

Menadžerka i članovi OIE Srbija na Beogradskom ekonomskom forumu Read More »