Danijela

Vlada planira da u sistem uključi još 1.300 “zelenih” MW – Objavljen detaljni plan aukcija za struju iz vetro i solarnih elektrana do 2025.

Vlada Srbije usvojila je Plan sistema podsticaja korišćenja obnovljivih izvora energije za period 2023-2025. Plan je fokusiran na tehnologije proizvodnje električne energije iz vetroelektrana i proizvodnje električne energije iz solarnih elektrana. U planu nema podsticanja izgradnje malih hidroelektrana u trogodišnjem periodu, zbog, kako se navodi u obrazloženju, izazova u vezi sa pitanjem njihove ekološke prihvatljivosti. Ukupan kapacitet za koji …

Vlada planira da u sistem uključi još 1.300 “zelenih” MW – Objavljen detaljni plan aukcija za struju iz vetro i solarnih elektrana do 2025. Read More »

RES Serbia at the WindEurope meeting in Istanbul

The meeting of the general directors of the WindEurope national associations was held on Friday, June 2nd in Istanbul. National association directors focused the discussion on key issues: wind energy supply chain and global risks, permitting issues, environmental issues and future design. Association Renewable Energy Sources of Serbia was represented by manager Danijela Isailović, who …

RES Serbia at the WindEurope meeting in Istanbul Read More »

OIE Srbija na sastanku WindEurope u Istanbulu

Sastanak generalnih direktora nacionalnih asocijacija WindEurope održan je u petak, 2. juna u Istanbulu. Direktori nacionalnih asocijacija fokusirali su diskusiju na ključna pitanja: lanac snabdevanja energijom vetra i globalni rizici, problemi sa dozvolama, pitanja životne sredine i budući dizajn. Udruženje Obnovljivi izvori energije Srbije predstavljala je menadžerka Danijela Isailović koja je podelila najnovije vesti iz …

OIE Srbija na sastanku WindEurope u Istanbulu Read More »

Menadžment Udruženja OIE Srbija razgovarao sa ministarkom rudarstva i energetike

Predstavnici Udruženja OIE Srbija sastali su se danas sa ministarkomenergetike i rudarstva Dubravkom Đedović i razgovarali o nedavno usvojenim izmenama i dopunama Zakona o korišćenju OIE, predstojećim aukcijama, potencijalima i izazovima u povećanju kapaciteta iz obnovljivih izvora energije. Ministarka Đedović je istakla da su usvajanjem izmena i dopuna Zakona o korišćenju OIE stvoreni uslovi za …

Menadžment Udruženja OIE Srbija razgovarao sa ministarkom rudarstva i energetike Read More »

Mapa lokacija OIE elektrana u Srbiji

Promenom člana 67. stava 2. Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije („Službeni glasnik RS“, br. 35/23) dodato je da operator prenosnog sistema objavljuje i lokacije elektrana koje su u postupku priključenja. Naime, poznato je da se usled hiperprodukcije zahteva za priključenje došlo do 20 GW zahteva za priključenje na prenosnoj mreži. Ovom malom pomenom se …

Mapa lokacija OIE elektrana u Srbiji Read More »

OIE Srbija na 36. Savetovanju CIGRE

Predsedavajući Upravnog odbora Udruženja Obnovljivi izvori energije Srbije, Miloš Colić, govorio je sinoć na svečanom otvaranju 36. Savetovanja CIGRE koje organizuje srpski Nacionalni komitet. Colić je poručio da su CIGRE uzor nama kao Udruženju, kako u pogledu stručnosti, tako i u pogledu trajanja i tradicije, jer je energetska tranzicija za koju se mi zalažemo dug, …

OIE Srbija na 36. Savetovanju CIGRE Read More »