fav
O NAMA

Udruženje Obnovljivi izvori energije Srbije je poslovna asocijacija osnovana 24. februara 2021. godine, sa ciljem da unapredi poslovni ambijent u oblasti  obnovljivih izvora energije i da, u službi očuvanja životne sredine, podstiče proizvodnju i upotrebu električne energije iz obnovljivih izvora.

Udruženje je nastalo uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj, koja je opredelila sredstva za njegovo osnivanje i razvoj. EBRD je jedan od vodećih investitora u zelenu ekonomiju u Srbiji i posvećen je jačanju dijaloga privatnog i javnog sektora.

Osnivači Udruženja su kompanije koje u našoj zemlji proizvode električnu energiju koristeći snagu vetra: Vetroelektrane Balkana DOO Beograd (VE Čibuk 1, instalisane snage 158,4 MW), Electrawinds K-Wind d.o.o. Kovačica (VE Kovačica – 104,5 MW) i Elicio Ali VE d.o.o. Beograd (VE Alibunar – 42 MW).  Kompanije-osnivači Udruženja dale su prethodnih godina najveći doprinos povećanju udela električne energije dobijene iz obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji u Srbiji. Elektrane u vlasništvu osnivača su izgrađene i rade u skladu sa najvišim standardima zaštite životne sredine Republike Srbije i međunarodnih finansijskih institucija koje su kreditirale projekte.

Uključujući članove osnivače, Udruženje Obnovljivi izvori energije Srbije ukupno čini 41 član, od čega je 23 redovnih, 17 pridruženih i 1 počasni član. Među našim članovima nalaze se i dve međunarodne finansijske institucije, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Međunarodna finansijska korporacija (IFC).

Uvid u članstvo i proces učlanjenja u Udruženje možete pronaći ovde.

Udruženje je, kao neprofitna i nepolitička organizacija, otvoreno za sve koji svoju delatnost ostvaruju u industriji zelene energije i koji prihvataju ciljeve, ispunjavaju uslove Statuta udruženja i deluju u skladu sa visokim profesionalnim i moralnim načelima.

Pozivamo sve zainteresovane kompanije i pojedince koji se bave solarnom energijom, biomasom, biogasom, geotermalnom energijom i vetroenergijom da nam se pridruže, kako bismo zajedno doprineli pozicioniranju industrije obnovljivih izvora energije na lidersku poziciju u oblasti energetike i ekonomije Srbije.

Zašto OIE Srbija?
VREDNOSTI
MENADŽMENT

Organi Udruženja Obnovljivi izvori energije Srbije su Skupština, Upravni odbor i menadžer.

Skupštinu čine svi članovi Udruženja, a redovno se sastaje jednom godišnje.

Upravni odbor je izvršni organ, koji rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i stara se o ostvarivanju njegovih ciljeva. Za razmatranje pojedinih pitanja od značaja za Udruženje i za njegove članove, Upravni odbor po potrebi obrazuje stalna ili privremena radna tela (komisije, radne grupe i slično).

Pravni savet OIE Srbija je radno telo koje čine pravnici kompanija-članova. Članovi Pravnog saveta mogu biti pravnici iz sve tri kategorije članstva, bez obzira da li su zaposleni ili eksterno angažovani na pravnim poslovima. Pravni savet daje preporuke u vezi sa regulativom i priprema inicijative.

Inženjerski forum je radno telo koje okuplja inženjere kompanija-članica. Od Inženjerskog foruma se očekuje da kreira ekspertska mišljenja i tehnička rešenja kojim će se unaprediti razvoj i funkcionisanje OIE industrije u Srbiji.

Ženska mreža okuplja zaposlene iz kompanija-članica sa ciljem promocije rodne ravnopravnosti i podsticanja većeg interesovanja žena za obrazovanje koje vodi ka zapošljavanju u sektoru OIE. U rad Ženske mreže mogu se uključiti i aktivistkinje koje nisu zaposlene u OIE sektoru, ali svojim delovanjem mogu da doprinesu afirmaciji uloge žena u sektoru zelene energije.

Mladi lideri OIE  su svi koji imaju manje od 30 godina, a angažovani su u kompanijama-članicama na različitim poslovima. Mladi lideri OIE, kao budućnost srpske energetike i budući rukovodioci Udruženja, na raspolaganju su studentima i mladim kolegama kao prvi kontakt za svet zelene energije.

Udruženje zastupa menadžer, koga bira i razrešava Upravni odbor. Menadžer koordinira radom Udruženja i predstavlja ga u javnosti.  Članovi Upravnog odbora su predstavnici osnivača Željko Đurić, Miloš Colić i Christophe Bols. Menadžer Udruženja je Danijela Isailović.