ČLANSTVO

Pitanje članstva definisano je Statutom Udruženja i drugim opštim aktima.

Statut i kodeks časti možete preuzeti ovde.

Budući da su obnovljivi izvori energije budućnost energetike koja će upošljavati kompanije i pojedince različitih profesionalnih profila, članstvo je podeljeno u tri kategorije: članovi, pridruženi članovi I počasni članovi.

Redovni član

Redovni članovi mogu biti pravna lica koja se aktivno, ozbiljno i vidno bave investicijama, proizvodnjom opreme i/ili pružanjem usluga u oblasti održivog razvoja i proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije, čime ujedno doprinose ostvarivanju ciljeva Udruženja.

Pridruženi član

Pridruženi član može biti svako pravno lice bez obzira na registrovano sedište kao i fizičko lice sa boravištem na teritoriji Republike Srbije, zainteresovano za promociju i aktivan doprinos ciljevima Udruženja, i ona koja svojim delovanjem mogu da doprinesu razvoju Udruženja.

Počasni član

Počasni član može biti svako pravno i fizičko lice koje svojim ugledom, javnim delovanjem i znanjem može doprineti unapređenju rada i prepoznatljivosti Udruženja.

Svu potrebnu dokumentaciju za pristup u svojstvu redovnog člana možete preuzeti ovde:

Svu potrebnu dokumentaciju za pristup u svojstvu pridruženog člana možete preuzeti ovde:

Svu potrebnu dokumentaciju za pristup u svojstvu počasnog člana možete preuzeti ovde:

Kandidat za člana, pridruženog člana i počasnog člana dokumentaciju treba da pošalje na email adresu office@oie.rs. Na istu adresu nam možete poslati dodatna pitanja u vezi sa učlanjenjem i funkcionisanjem organizacije. O prijemu u članstvo odlučuje Upravni odbor na prvoj sednici po prijemu kompletne dokumentacije kandidata za članstvo.

ČLANOVI

Vetroelektrane Balkana DOO Beograd

(VE Čibuk 1 – član osnivač) 

Enlight_Renewable_Energy_logo

Electrawinds K-Wind d.o.o. Kovačica

(VE Kovačica – član osnivač)

Elicio Ali VE d.o.o. Beograd

(VE Alibunar – član osnivač)

EkoStep PELLET logo

Eko Step Pellet d.o.o. Petrovac na Mlavi

MT KOMEX - Energy Solution

MT – Komex DOO Beograd

ELNOS BL DOO Beograd

Crni Vrh power DOO Žagubica

PEPO Energy doo Novo Miloševo

Green Watt Innovations d.o.o. Beograd

Wind Park Plandište DOO Beograd

 ELEKTROPRIVREDA SRBIJE A.D. Beograd

New Energy Solutions d.o.o. Beograd

Energoprojekt Entel a.d. Beograd

Schneider Electric Srbija d.o.o. Beograd

Green Balancing Group d.o.o Beograd

Comtrade Distribution d.o.o Beograd

Nordex

Nordex Energy d.o.o Beograd

RP Global OIE d.o.o. Beograd

PRANGL SRBIJA d.o.o. Beograd

PLC Interenergo d.o.o. Beograd

Go2Power doo Beograd

SIEMENS DOO BEOGRAD

Sage Solutions d.o.o.

Dornier Group East d.o.o.

Elektrozapad d.o.o. Beograd

PRIDRUŽENI ČLANOVI
advokati

BDK Advokati a.o.d. Beograd

acb + aon logo2

ACB DOO Beograd

ib

Interbilanz DOO Beograd

EY

EY DOO Beograd

Vidakovic

Vidaković LAW

KSEL advokati

Zajednička advokatska kancelarija Mujezinović i Sorajić Baković

karanovic partners

Karanović & Partners o.a.d. Beograd

CMS

Petrikić i Partneri AOD CMS

JPM logo new

JPM & PARTNERS AOD BEOGRAD

IFC LOGO

International Finance Corporation IFC PEP SE

ebrd logo

European Bank for Reconstruction and Development

Bojović Drašković Popović & Partners a.o.d. Beograd

MOTT MACDONALD S DOO BEOGRAD

WILLIS TOWERS WATSON POSREDOVANJE U OSIGURANJU DOO

European Investment Bank

MORAVČEVIĆ VOJNOVIĆ I PARTNERI


SOG Beograd

POČASNI ČLANOVI
ZZ

Zsuzsana Hargitai

EBRD