OIE Srbija objavljuje video sa konferencije “(Zelena) energija je ženskog roda”

Udruženje Obnovljivi izvori energije Srbije objavljuje video sa konferencije “(Zelena) energija je ženskog roda” koja je održana 10. februara u Beogradu. Konferencija je okupila više od 100 učesnika, održana su dva panela sa 10 panelista i razmenjeno je mnoštvo ideja o obnovljivim izvorima energije i ulozi žena na putu ka energetskoj tranziciji.

Konferencija je završni deo projekta “Put do većeg učešća žena u sektoru OIE” koji je realizovalo Udruženje OIE Srbija uz podršku Ambasade Kanade. Cilj projekta je promocija žena koje rade u sektoru OIE kako bi se motivisale mlade devojke da karijeru grade u ovoj oblasti. Tokom projekta održan je niz radionica, objavljeni su intervjui sa uspešnim ženama koje rade u sektoru OIE, sprovedeno istraživanje o stavovima mladih žena o zelenoj energiji u Srbiji, realizovan film “Ja sam žena i radim u sektoru OIE”.

Uživajte u najzanimljivijim kadrovima sa konferencije u videu koji je pripremila Iris video produkcija.