Zamenik direktora Sekretarijata Energetske zajednice na konferenciji OIE Srbija 2023

Zamenik direktora Sekretarijata Energetske zajednice Dirk Buschle učestvuje na konferenciji OIE Srbija 2023 koja se održava 14. septembra u etno kompleksu Vrdnička kula na Fruškoj gori.

Dirk Buschle je od 2011. godine zamenik direktora Sekretarijata Energetske zajednice čiju pravnu jedinicu vodi od 2007. godine. Kao predsedavajući Centra za rešavanje sporova i pregovore Sekretarijata Energetske zajednice, odgovoran je za rešavanje sporova i pregovore i bio je medijator u konfliktima visokog profila na relaciji investitor-država u energetskom sektoru. Sertifikovani je posrednik u pregovorima. Pre ove pozicije, bio je šef kabineta predsednika Suda pravde Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) u Luksemburgu. Takođe je profesor i šef Katedre za evropsku energetsku politiku na Evropskom koledžu u Brižu. Predaje „Evropsku i međunarodnu energetsku politiku i upravljanje“.

Dirk Buschle je diplomirao pravo na Univerzitetu Konstanc u Nemačkoj, a doktorirao na Sent Galen Univerzitetu u Švajcarskoj. Objavljuje radove iz različitih oblasti evropske politike i prava i predaje na Univerzitetu u Rejkjaviku, Konstancu i Sent Galenu kao gostujući profesor.