Zamenik direktora Sekretarijata Energetske zajednice na konferenciji OIE Srbija 2022

Zamenik direktora Sekretarijata Energetske zajednice Dirk Buschle učestvuje na konferenciji OIE Srbija 2022 koja će 15. septembra u Beogradu okupiti domaću, evropsku i regionalnu zelenu elitu.

Dirk Buschle je od 2011. godine zamenik direktora Sekretarijata Energetske zajednice čiju pravnu jedinicu vodi od 2007. godine. Kao predsedavajući Centra za rešavanje sporova i pregovore Sekretarijata Energetske zajednice, odgovoran je za rešavanje sporova i pregovore i bio je medijator u konfliktima visokog profila na relaciji investitor-država u energetskom sektoru. Sertifikovani je posrednik u pregovorima. Pre ove pozicije, bio je šef kabineta predsednika Suda pravde Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) u Luksemburgu. Takođe je profesor i šef Katedre za evropsku energetsku politiku na Evropskom koledžu u Brižu. Predaje „Evropsku i međunarodnu energetsku politiku i upravljanje“.

Dirk Buschle je diplomirao pravo na Univerzitetu Konstanc u Nemačkoj, a doktorirao na Sent Galen Univerzitetu u Švajcarskoj. Objavljuje radove iz različitih oblasti evropske politike i prava i predaje na Univerzitetu u Rejkjaviku, Konstancu i Sent Galenu kao gostujući profesor.