Za finansijsku odgovornost i minimalan uticaj na životnu sredinu – ProCredit banka bronzani sponzor konferencije OIE Srbija 2023

ProCredit banka je bronzani sponzor konferencije OIE Srbija 2023 koja će 14. septembra u Vrdniku okupiti najvažnije učesnike u industriji zelene energije.

ProCredit banka je razvojno orijentisana komercijalna banka koja pruža kompletnu uslugu najvišeg kvaliteta, malim i srednjim preduzećima i stanovništvu koji planiraju da štede i okrenuti su elektronskim kanalima u radu sa bankom. U poslovanju, banka se pridržava osnovnih principa: neguje transparentnu komunikaciju sa klijentima, ne promoviše potrošačko kreditiranje, nastoji da svede na minimum uticaj na životnu sredinu i pruža usluge zasnovane kako na razumevanju situacije svakog klijenta ponaosob, tako i na temeljnoj finansijskoj analizi.

U poslovanju sa  privredom, banka se fokusira na mala i srednja preduzeća, jer je uverena da upravo taj sektor doprinosi otvaranju novih radnih mesta i daje ključni doprinos privrednim granama u kojima posluje. Nudeći razumljive i dostupne štedne, elektronske bankarske usluge i ulaganjem u finansijsku edukaciju, cilj je da promoviše kulturu štednje i finansijske odgovornosti koje mogu doprineti većoj stabilnosti i sigurnosti stanovništva među vlasnicima biznisa ali i fizičkim licima.

Akcionari banke očekuju dugoročno održiv prinos na investicije, umesto kratkoročnog uvećanja profita. Znatna sredstva banka ulaže u obuku i razvoj zaposlenih, kako bi stvorila prijatnu i efikasnu radnu atmosferu, a klijentima osigurala ljubaznu i stručnu uslugu.