Vreme je za zelena goriva

Saobraćaj je jedan od najvećih uzročnika zagađenja vazduha, ali i jedan od najvećih izazova u nizu globalnih akcija za smanjenje emisije štetnih gasova i dostizanje ugljenične neutralnosti

Da bi se unapredili ekološki standardi u oblasti saobraćaja neophodno je koristiti obnovljive izvore energije u saobraćaju, koristiti biogoriva u svakodnevnoj distribuciji i potrošnji goriva, kao i povećati broj vozila na električni i hibridni pogon.

Srbija je u prethodnih nekoliko godina značajno napredovala u oblasti obnovljivih izvora energije i to pre svega u pogledu uvećanja udela obnovljivih izvora energije u oblasti električne i toplotne energije, dok su rezultati u oblasti saobraćaja minimalni. Prema zvaničnim podacima Ministarstva rudarstva i energetike, samo 1,1 4 procenata obnovljivih izvora energije se koristi u saobraćaju, dok su sve ostalo naftni derivati i druga tradicionalna goriva.

Danijela Isailović

-S obzirom da je plan za 2020. godinu bio da OIE čine 8 posto energenata za saobraćaj, jasno je da smo daleko od postavljenih ciljeva i da ćemo vrlo brzo morati da nađemo način da ozelenimo saobraćaj. Tome treba dodati i podatak da EU unapređuje svoje direktive sa ciljem da njene članice do 2030. godine u saobraćaju imaju i do 14 posto udela OIE – kaže za portal Makina.rs, Danijela Isailović, menadžer Udruženja Obnovljivi izvori energije Srbije.

Prema njenim rečima usvojeni Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije koji predviđa usvajanje niza podzakonskih akata, a među njima i Uredbu o udelu obnovljivih izvora energije u saobraćaju čije se usvajanje očekuje narednih meseci.

Važan deo regulative donet 2019. godine

Važan deo regulative je donet 2019. godine – Uredba o udelu biogoriva na tržištu i Uredba o kriterijumima održivosti, ali je njihova primena odložena za tekuću 2021. godinu. Prema toj uredbi Vlada Srbije bi svakog oktobra trebalo da definiše obavezujući udeo biogoriva u saobraćaju. Biogoriva su, inače, tečna goriva za saobraćaj koja se dobijaju od biomase. Osim uvođenja biogoriva, efikasna mera za smanjenje emisije štetnih gasova je masovnije korišćenje vozila na električni pogon.

U Srbiji oko 300 elektromobila i više od 3000 hibridnih vozila

Prema podacima našeg člana, kompanije MT Komex koja se bavi postavljanjem punjača za električnna vozila, u Srbiji trenutno postoji oko 300 elektromobila i više od 3000 hibridnih vozila. Sa druge strane imamo svega 35 punjača za električna vozila u javnoj upotrebi i još oko 300 punjačkih mesta u hotelima, tržnim centrima i sličnim lokacijama. Upotreba punjača još uvek nije adekvatno zakonski regulisana, pa se energija za električna vozila prodaje po minutaži punjenja, a ne po količini energije, a u mnogim slučajevima se i ne naplaćuje. Ako želimo više automobila na električni pogon, ta materija se mora unaprediti, a veća upotreba elektromobila podstaći različitim subvencijama- zaključuje Danijela Isailović.

Izvor http://www.makina.rs/artikal/vreme-je-za-zelena-goriva-5576