Viši konsultant za energetsko modeliranje u kompaniji Mott MacDonald je moderator panela o solarnoj energiji na OIE Srbija 2023

Viši konsultant za energetsko modeliranje u kompaniji Mott MacDonald, dr Nenad Jovanović, učestvovaće na konferenciji OIE Srbija 2023 kao moderator panela o solarnoj energiji u Srbiji.

Nenad Jovanović je stručnjak za energetiku sa više od 10 godina iskustva u razvoju i analizi optimalnog miksa proizvodnje električne energije sa integracijom obnovljivih izvora energije. Uključen je u međunarodne projekte koji se odnose na planiranje proširenja proizvodnje i razvoj scenarija ugljenične neutralnosti. Njegova uloga obuhvata aktivno učešće u projektima finansiranim od strane međunarodnih organizacija i kompanija u oblastima energetskog planiranja, politike i strategija dekarbonizacije. Pre nego što se pridružio kompaniji Mott MacDonald u Beogradu, radio je na izradi prvog Nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Srbije.

Ima zajedničku doktorsku diplomu iz programa Erasmus Mundus “Tehnologije i strategije održive energije”, koji uključuje konzorcijum univerziteta iz Španije, Holandije i Švedske. Svoje međunarodno iskustvo započeo je radeći kao istraživač na Institutu za tehnološka istraživanja iz Madrida, fokusirajući se na razvoj modela tržišta električne energije, uzimajući u obzir tehničke, ekonomske i regulatorne aspekte. Pre odlaska u inostranstvo, stekao je master diplomu inženjera elektrotehnike i računarstva na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Nišu.