Usvojene izmene Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije

Vlada Republike Srbije na današnjoj sednici usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije. Ovim je omogućen dalji razvoj sektora obnovljivih izvora energije, kao i sprovođenje aukcija za nove kapacitete iz OIE.

Pored pokretanja aukcija za nove kapacitete iz obnovljivih izvora energije, ovim izmenama predloženo je i rešavanje brojnih zahteva za priključenje solarnih elektrana i vetroelektrana na energetski sistem, ali i balans između integracije više zelene energije u sistem i obezbeđenje sigurnog rada elektroenergetskog sistema. Bitno je napomenuti da će izmene i dopune Zakona o korišćenju OIE, u velikoj meri uticati na smanjenje uticaja energetike na životnu sredinu.

Tronedeljna javna rasprava koju je objavilo Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije, u periodu od 21. januara do 9. februara 2023. godine, urodila je plodom. Izmene Zakona o korišćenju OIE su usvojene, te bi poboljšanje uslova za realizaciju novih OIE projekata i sprovođenje aukcija, a bez ugrožavanja funkcionisanja rada operatora prenosnog sistema i garantovanog javnog snabdevača od danas moglo biti sasvim izvesno.

U javnoj raspravi svoj doprinos pružilo je i Udruženje OIE Srbija koje je uredno dostavilo komentare na Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o korišćenju OIE, sastavljene od strane članova Udruženja.

Izmene postojećeg Zakona trebalo bi da upotpune dosadašnji rad na ubrzanju i poboljšanju energetske tranzicije, kao i da doprinesu povećanju udela električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora.

Izvor: Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije