Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije – Omogućeno uvođenje novih kapaciteta bez ugrožavanja elektroenergetskog sistema

Narodna skupština Republike Srbije usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije kojim se omogućava uvođenje novih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u elektroenergetski sistem na način koji neće ugroziti sigurnost njegovog rada, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike.

Naime, usvojene izmene i dopune zakona rešavaju pitanje velikog broja zahteva za priključenje novih solarnih i vetroelektrana, čiji je zahtevani kapacitet za priključenje povećan sa 4,8 GW na 20 GW u poslednje dve godine, što je dva i po puta više od ukupnog kapaciteta svih elektrana u Srbiji, navedeno je na sajtu Vlade Republike Srbije.

Takav kapacitet prevazilazi mogućnosti za balansiranje elektroenergetskog sistema, što je izazvalo zabrinutost operatora sistema (Elektromreža Srbije) u vezi sa radom elektroenergetskog sistema, pa je izmenama zakona problem rešen tako što će operator sistema moći da odloži priključenje elektrana na sistem ukoliko se pokaže, u transparentnom postupku izrade plana razvoja prenosnog sistema, da nema dovoljno rezerve za balansiranje, ali je istovremeno ostavljena mogućnost investitorima da izbegnu odlaganje priključenja, ako sami ili preko drugog učesnika na tržištu obezbede dodatni kapacitet za balansiranje.

– Izmene su zaštitile garantovanog snabdevača (Elektroprivreda Srbije) od finansijskog rizika preuzimanja balansne odgovornosti za sve proizvođače iz obnovljivih izvora energije. Zakon je ovu obavezu garantovanog snabdevača zadržao samo za povlašćene proizvođače koji su ušli u sistem podsticaja i to u ograničenom vremenskom periodu, dok će komercijalni projekti na komercijalnoj osnovi rešavati pitanje balansne odgovornosti – navodi se u saopštenju.

Sistem tržišne premije je dodatno unapređen u interesu građana, jer će omogućiti da se na aukcijama za dobijanje podsticaja investitori između sebe takmiče ko će ponuditi više kapaciteta za potrebe garantovanog snabdevanja građana i/ili direktne ugovore krajnjim kupcima, što će omogućiti da zelena energija ostane i potroši se u Srbiji, umesto da se izvozi.

Posebne novine se odnose na kapacitete kupaca-proizvođača, gde su definisani limiti za domaćinstva i ostale krajnje kupce na način koji će pomiriti interese stabilnosti elektroenergetskog sistema i interese kupaca-proizvođača.

Kako se navodi, domaćinstva će moći da instaliraju solarne panele do 10,8 kW, a ostali kupci do 150 kW zadržavajući prioritet pristupu sistemu, bez balansne odgovornosti. Na ovaj način koncept kupca-proizvođača se orijentiše ka domaćinstvima i maloj privredi. Velika industrija će svoja prava na samosnabdevanje ostvariti kroz koncept aktivnog kupca nakon izmena Zakona o energetici.

Vodilo se računa i o prelaznom periodu, tako da je omogućeno da industrija do 5 MW instalira solarne panele do 1. jula 2024. godine po starim propisima.

Sa druge strane novi propisi treba da doprinesu optimizaciji investicija domaćinstava u skladu sa realnom godišnjom potrošnjom i podstakne kupce-proizvođače da ne koriste električnu energiju za grejanje u periodima kada je ona najskuplja.

Usvojene izmene postižu neophodan balans između interesa da imamo više energije iz obnovljivih izvora i interesa da imamo siguran rad sistema i sigurnost snabdevanja, što je važno za postizanje veće energetske nezavisnosti Srbije i dugoročnu sigurnosti snabdevanja energijom građana i privrede po održivim cenama, navodi se u saopštenju.

Izvor: eKapija