Udruženje OIE Srbija je novi član SolarPower Europe

Udruženje Obnovljivi izvori energije Srbije pristupilo je članstvu evropske asocijacije SolarPower Europe.

SolarPower Europe je evropska asocijacija za energiju sunca koja okuplja više od 280 različitih kompanija i organizacija iz sektora solarne energije, koja od svog osnivanja uspešno zagovara rešenja za solarnu energiju, vodi komunikaciju sa evropskim kreatorima politike i pomaže u stvaranju okruženja koje omogućava maksimiziranje rasta solarne energije u Evropi.

InfluenceMap rangirao je SolarPower Europe kao drugu vodeću asocijaciju u Evropskoj uniji za angažovanje u energetskoj i klimatskoj politici EU. SolarPower Europe ima misiju da obezbedi da solarna energija postane vodeći izvor energije u Evropi do 2030. godine, dok intenzivno radi na tome da navede svoje članove da solarnu energiju učine jezgrom održivog, bezbednog i inkluzivnog energetskog sistema kako bi se klimatska neutralnost u EU dostigla mnogo pre 2050. godine.

SolarPower Europe zajedno sa svojim članovima radi na stvaranju i unapređenju regulatornog i poslovnog okruženja za podizanje upotrebe solarne energije na sledeći nivo, a kako Udruženje OIE Srbija zajedno sa svojim članovima nastoji da unapredi poslovni ambijent u oblasti  obnovljivih izvora energije i da, u službi očuvanja životne sredine, podstiče proizvodnju i upotrebu električne energije iz obnovljivih izvora, pristup ovoj priznatoj evropskoj asocijaciji bio je logičan sled aktivnosti.

Udruženje OIE Srbija je od jula 2021. godine član evropske asocijacije za energiju vetra WindEurope, a sada, nepune dve godine kasnije, prateći rastući trend interesovanja za solarnu energiju, Udruženje intenzivira svoju aktivnost u praćenju dešavanja i razvoju ovog segmenta sektora obnovljivih izvora energije. Članstvom u WindEurope i SolarPower Europe, Udruženje OIE Srbija nastojaće da doprinese unapređenju sektora obnovljivih izvora energije u Srbiji, ali i olakšanju i prilagođavanju energetskoj tranziciji u kojoj se čitav region nalazi.