U Hrvatskoj objavljen javni poziv za dodelu tržišne premije

Hrvatski operator tržišta energije (HROTE) objavio je javni poziv investitorima za nadmetanje u cilju dodele tržišne premije elektranama na OIE.

Postupak nadmetanja organizuje se za više vrsta elektrana: vetroelektrane, solarne elektrane, elektrane na biogas, elektrane na biomasu, hidroelektrane i geotermalne elektrane, traje 60 dana i sprovodi se u papirnom obliku.

Kvota za solarne i vetroelektrane iznosi po 300 MW.

Maksimalna cena na aukciji koju investitori mogu da ponude u postupku nadmetanja iznosi 460,91 kn/MWh (60,85 €/MWh) za vetroelektrane, dok za solarne elektrane maksimalna cena iznosi 495,63 kn/MWh  (65,45 €/MWh).

U poređenju sa Srbijom, maksimalna cena električne energije na aukciji za vetroelektrane u Hrvatskoj je veća u odnosu na maksimalnu cenu otkupa električne energije koju je definisala Agencija za energetiku Republike Srbije (55,68 €/MWh). Hrvatska ima skoro duplo veći kapacitet instalisanih vetroelektrana u odnosu na Srbiju.