U energetici će uvek biti prostora za razvoj karijere

Marina Obrenović je master inženjer elektrotehnike i zaposlena je u Schneider Electricu na poziciji specijalista za srednjenaponsku opremu i rešenja. Njen glavni zadatak u kompaniji u kojoj radi skoro 4 godine jeste pozicioniranje proizvoda na lokalnom tržištu, a odnedavno je dobila i ulogu Sustainability managera, koji podrazumeva praćenje razvoja ciljeva održivosti u Srbiji i Crnoj Gori. Od 2018. godine je sertifikovani soft skills trener Udruženja studenata elektrotehnike Evrope, sa preko 200 sati održanih treninga na teritoriji Jugoistočne Evrope.

U razgovoru za naš portal Marina Obrenović otkriva da li se tokom studiranja na Elektrotehničkom fakultetu osetila diskriminisano, koliko su joj potcenjivački komentari davali vetar u leđa da bude što bolja, kao i zašto je važno zaposliti se u kompaniji koja vrednuje ljude i njihove rezultate bez obzira na pol.

Kada ste se i kako odlučili da studirate ETF?

– Dok sam bila u gimnaziji, veoma sam volela prirodne predmete, naročito hemiju, shodno tome sam se odlučila da polažem prijemni ispit na Farmaceutskom fakultetu, dok mi je Elektrotehnički fakultet bio druga, rezervna opcija. Nakon položenog prijemnog ispita na oba fakulteta, imala sam težak zadatak da odaberem šta ću studirati, i kojom profesijom ću se baviti u svom životu. Nakon sagledavanja različitih faktora sam prelomila i odlučila da upišem Elektrotehnički fakultet, sa namerom da idem na programiranje kao starija sestra, ali nakon završene prve godine bilo mi je jasno da je Energetika smer koji sam želela da studiram.

Kako se u mladoj devojci formira želja da studira dominantno muški fakultet?

– Lično ne smatram da interesovanja i afiniteti imaju veze sa polom, nikada stvari u životu nisam gledala sa predrasudama. Kada ste dobri u matematici i fizici tokom školovanja, tehnički fakulteti se prirodno nameću. Mogu samo da dodam da su momci uvek bili više kolegijalni nego devojke, što se zapravo može smatrati prednošću.

Da li ste se nekada osećali diskriminisano tokom studiranja ili u poslu zato što ste žena?

– Pitanje je veoma kompleksno, i dosta je subjektivno. Svako posmatra stvari iz svog ugla, postoje situacije koje su meni bile jako neprijatne i diskriminišuće, dok drugi to nisu gledali na taj način. Tokom studiranja sam dobila raznorazne komentare, koji su uglavnom bili potcenjivački, a ponekada i uvredljivi. To me nikada nije usporavalo, već mi je davalo vetar u leđa da istrajem i budem što bolja u svemu što poželim i započnem da radim. Sa druge strane, dok pričamo o poslu, na samom početku karijere se morate istaći i pokazati ljudima zašto ste baš vi na mestu i poziciji na kojoj se nalazite. Imala sam sreću da mi je prvi posao u kompaniji u kojoj se na prvom mestu vrednuju ljudi, njihovi rezultati i posvećenost poslu, kao i proaktivnost bez obzira na pol. U Schneider Electric-u sam upoznala izvanredne koleginice inženjere, što mi je samo dalo potvrdu da se nalazim na pravom mestu. U poslovnom svetu mi više smeta generalizacija određenih poslova u segmentu energetike.

Kojim poslovima se bavite u SE?

– Radim nepune 4 godine kao regionalni specijalista za srednjenaponsku opremu i rešenja u Schneider Electric-u. Moj glavni zadatak jeste pozicioniranje proizvoda na lokalnom tržištu, razvoj kanala i partnera koji imaju našu licencu. Svakodnevna komunikacija sa korporacijom i prenošenje na lokalni nivo, lansiranje novih proizvoda, obuka kolegama iz prodaje, marketinške akcije kao konferencije koje su vezane za segment elektroprivrednih kompanija. Takođe zadužena sam i sa saradnju sa tehničkim fakultetima na teritoriji Srbije i Crne Gore, gde nam je osnovni cilj da približimo, unapredimo i edukujemo studente u oblasti energetike i automatike. Odnedavno sam dobila i ulogu Sustanability managera, koji podrazumeva praćenje razvoja ciljeva održivosti u Srbiji i Crnoj Gori.

Koliko su poslovi na kojima radite povezani sa obnovljivim izvorima energije i zelenim projektima?

– Kada pričamo o OIE uvidela sam da dosta ljudi ima percepciju da je za jedan OIE projekat potreban solarni panel ili vetrotrubina. Svakako to jeste sastavni deo svake elektrane, ono što je u većini potrebno jeste i objekat priključnog razvodnog postrojenja PRP. Svakodnevno dobijamo zahteve za ponudama, na koje možemo da odgovorimo sa novim tehnologijama kako bi krajnjim korisnicima bilo implementirano održivo i zeleno rešenje. Schneider Electric u svom portfoliju može da se pohvali rešenjima koja ne koriste SF6 gas kao izolacioni medijum, već se okreće inovativnim tehnologijama kao što je prečišćen vazduh. Takođe posedujemo softvere koji mogu da vrše 24/7 nadzor i monitoring, kao i prediktivno održavanje celokupnog sistema.

Da li biste preporučili mladim devojkama da studiraju ETF i da posao traže u elektroenergetskim kompanijama?

– Svakako! Svi imaju pravo da studiraju šta ih zanima, ETF je odličan fakultet koji vas nauči radnim navikama, istrajnosti, inženjerskom pristupu problemu i poslu, takođe poseduje brojne studentske organizacije gde se može steći i neformalno obrazovanje u oblasti soft skills. Dodala bih da su se žene oduvek smatrale preciznije i pedantnije u životu, i da će u energetici uvek biti prostora za razvoj karijere jer je to oblast koja je u fokusu i od koje se mnogo očekuje.

Šta možemo svi zajedno da učinimo da bismo imali više žena u sektoru OIE?

– Možemo otvoreno da pričamo o tome, i da pokažemo koliko ima mogućnosti i prilika unutar OIE sektora za razvoj i unapređivanje.