Savetnik za energetiku u LDK Consultants učestvuje na konferenciji OIE Srbija 2022

Savetnik za energetiku u LDK Consultants Nenad Jovanović učestvuje na konferenciji OIE Srbija 2022 koja se održava 15. septembra 2022. u hotelu Metropol u Beogradu. On će biti moderator panela o uticaju bezbednosne i ekonomske krize na razvoj OIE projekata.

Nenad Jovanović je stručnjak za elektroenergetiku sa 10 godina iskustva u razvoju i analizi optimalnog proizvodnog bilansa električne energije sa integracijom obnovljivih izvora. Od 2018. godine radi kao savetnik za energetiku u LDK Consultants predstavništva u Srbiji. Bavi se planiranjem niskougljeničnog energetskog sistema sa posebnim fokusom na optimalno povećanje društvenog blagostanja, koristi po životnu sredinu i pravednom energetskom tranzicijom. Aktivno učestvuje na projektima finansiranim od strane međunarodnih organizacija i donatora u oblastima energetskog planiranja, politike i razvoja strategija dekarbonizacije. Zajedno sa međunarodnim ekspertima izrađuje prvi Nacionalni energetski i klimatski plan u Republici Srbiji.

Doktorirao je na Erazmus Mundus programu “Održivih energetskih tehnologija i strategija“ predvođen od strane Comillas pontifikalnog univerziteta iz Madrida, u saradnji sa univerzitetima renomiranog prestiža iz oblasti energetike i održivosti: Tehnološki univerzitet Delft, Kraljevski institut za tehnologiju KTH, Univerzitet Johns Hopkins, Univerzitet Paris-Sud i Firentska škola regulacije. Radeći kao istraživač na Institutu za tehnološka istraživanja u Madridu stekao je međunarodno iskustvo na razvoju modela tržišta električne energije, uzimajući u obzir tehničke, ekonomske i regulatorne aspekte. Pre odlaska u inostranstvo, stekao je zvanje master inženjera elektrotehnike i računarstva na Elektronskom Fakultetu Univerziteta u Nišu.