RP Global OIE je novi redovni član Udruženja OIE Srbija

RP Global OIE d.o.o, kompanija u vlasništvu austrijske kompanije RP Global GmbH koja više od 35 godina posluje u sektoru zelene energije i trenutno razvija projekte ukupnog kapaciteta više od 10 GW širom sveta, novi je redovni član Udruženja Obnovljivi izvori energije Srbije.

Kompanija je oformila jake lokalne timove na svim svojim tržištima zapadne i istočne Evrope. Fokus kompanije je na razvoju, upravljanju i investiranju u solarne i vetroelektrane, hidroelektrane, kao i postrojenja za skladištenje električne energije. Kompanija je počela sa radom u Srbiji u aprilu 2021. godine sa fokusom na razvoju i implementaciji projekata solarnih i vetroelektrana, uključujući i baterijska postrojenja za skladištenje električne energije.

Projekat kompanije RP Global u Hrvatskoj – Danilo Wind Park