Predsednik Izvršnog odbora UniCredit Banke Srbija učestvuje na konferenciji OIE Srbija 2022

Predsednik Izvršnog odbora UniCredit Banke Srbija, Nikola Vuletić, panelista je konferencije OIE Srbija 2022 koja će se održati 15. septembra u Beogradu.

Svoju profesionalnu karijeru započeo je 2003. godine u Eksimbanci. Dalju karijeru je nadograđivao u okviru iste banke, na različitim pozicijama u okviru Sektora za poslovanje sa privredom.

U HVB banci, svoje angažovanje nastavlja u Odeljenju za rad sa velikim i međunarodnim kompanijama. Sa pozicije šefa tima u ovom Odeljenju, krajem 2007. biva unapređen u direktora Odeljenja za poslovanje sa srednjim preduzećima. U martu 2009. godine imenovan je za direktora Direkcije za komercijalne poslove u okviru Sektora poslovanja sa stanovništvom i malom privredom, nakon čega, 1. avgusta 2012. godine, preuzima funkciju direktora Sektora poslovanja sa stanovništvom i malom privredom. U julu 2017. godine prelazi na poziciju direktora Sektora za upravljanje rizicima. Na funkciju člana IO UniCredit Bank Srbija imenovan je januara 2017. godine.

Završio je Ekonomski fakultet, smer Međunarodni menadžment. Svoje profesionalno usavršavanje nastavio je na brojnim internacionalnim programima od kojih su najznačajniji INSEAD, IMD, IESE bussines schools.