Podsticajan primer u regionu – vetroelektrane u Crnoj Gori juče zadovoljile 45% potreba za električnom energijom

Prema podacima WindEurope, Crna Gora je uspela juče 17.04.2022. godine da 45% potreba za električnom energijom na nacionalnom nivou zadovolji iz domaćih vetroelektrana, čime je izbila na prvo mesto u Evropi za taj dan prema udelu energije vetra u energetskom miksu zemlje.

Crna Gora trenutno u elektroenergetskom sistemu ima vetropark Krnovo, instalisane snage 72 MW i vetropark Možura, snage 46MW, dok je u toku izgradnja vetroparka Gvozd instalisane snage 54 MW, a u planu je da se izgradi i vetroelektrana Braići od 100 MW.

Takođe, još jedna od zemalja u regionu ostvarila je zavidan rezultat, a to je Hrvatska koja se našla na četvrtom mestu sa svojih 33.4 %, odmah iza Rumunije sa 33.5%.

Nadamo se će ovo biti podsticajan primer za sve zemlje u regionu da krenu putem energetske tranzicije.