Optimalno pokriće za obnovljive izvore energije

Kao jedna firma na tržištu osiguranja koja je član Udruženja OIE – Društvo za posredovanje  u  osiguranju ACB već duže vreme aktivno učestvuje u velikom broju projekata, pružajući stručne savete i pomoć postojećim članovima i zainteresovanim investitorima u oblasti obnovljivih izvora energije.

Zajedno sa kolegama iz Aon korporaci- je bili smo angažovani na projektima iz različitih domena obnovljive energije – od postrojenja za prečišćavanje vode, gasovoda, biomase, solarne energije, do projekata upravljanja otpadom i konačno – vetroparkova, ukupne instalisane snage od 400MW. Takođe, našim posredovanjem pomogli smo struktuiranju i plasiranju rizika velikom broju naših klijenata u projektima malih solarnih elektrana za sopstvenu proizvodnju i potrošnju.

Specijalizovani smo za sve segmente procesa ugovaranja osiguranja za projekte obnovljive energije – od procene rizika ili mogućih opasnosti koje mogu opteretiti projekat, preko pronalaženja optimalnog pokrića koje će zaštiti interes klijenata i ispuniti zahteve kreditora, pružanja kvalitetne usluge i saveta u slučaju štetnih događaja, do najpovoljnijih premija na tržištu osiguranja kroz veliku kupovnu moć kod osiguravača.

U prethodnom periodu uspeli smo, zajedno sa kolegama iz Aon-a, da našim klijentima uspešno asistiramo u svim odštetnim zahtevima, iskustveno izazovnim nadoknadama iz rizika prekida rada, ali i materijalnim štetama i obezbedimo isplatu nadoknada u iznosu od preko šest miliona evra.

Svoja znanja neprekidno usavršavamo, razmenjujući iskustva sa kolegama iz Aon-a, kao i aktivnim učešćem na poslovnim sastancima i skupovima. U junu ove godine učestvujemo na najvećem skupu osiguravača u regionu bivše Jugoslavije – SORS konferenciji, čija je glavna tema energetika, a Aon korporacija platinasti sponzor.

Društvo za posredovanje u osiguranju ACB d.o.o. je Ekskluzivni korespodent Aon Korporacije u Srbiji. Od početka poslovanja smo na samom vrhu među brokerima u osiguranju, a od kada su projekti OIE u našoj zemlji aktuelni, garantujemo najbolji servis i proizvode, realizaciju odštetnih zahteva, cene i osiguravajuće pokriće na tržištu osiguranja. Tokom 21. godine poslovanja izgradili smo širok portfelj klijenata u svim vrstama indu- strije sa preko 650 kompanija, a kod osi- guravača posebno mesto velikog kupca, zbog čega možemo da obezbedimo najbolje cene i uslove za naše klijente.

Izvor: Svet Osiguranja, Bonitet.com