OIE Srbija u poseti najvećoj solarki u Srbiji

Predstavnici Udruženja OIE Srbija posetili su kompaniju Solaris Energy u čijem se vlasništvu nalazi najveća solarna elektrana u Srbiji. Solarni park, snage 2MW, nalazi se u Velesnici kod Kladova i u potpunosti je operativan od 2014. godine.

U vreme posete, temperatura u solarnom parku je bila 41,9c, a menadžerka OIE Srbija Danijela Isailović i predstavnica kompanije MT Komex Nevena Đukić dobile su informacije o proizvodnji električne energije iz energije sunca. Tako smo saznali da iako se nalazimo u toplotnom talasu i vrelom julu, proizvodnja u solarnim elektranama nije maksimalna. Prema rečima rukovodilaca Solaris Energy za solarne elektrane je najbolja temperatura od 20-ak stepeni, vedro vreme i blag vetar. Rekordna proizvodnja u ovom solarnom parku zabeležena je 1. juna 2014. godine.

 

Inače, ovaj objekat je odnedavno agrikulturna solarna elektrana, s obzirom da se u okviru kompleksa nalazi farma ovaca koje se hrane travom sa pet hektara površine solarne elektrane na kojoj je postavljeno više od 8000 panela.