OIE Srbija u poseti Ambasadi Finske

Predstavnici Udruženja Obnovljivi izvori energije Srbije, menadžerka Danijela Isailović i predsedavajući Upravnog odbora Željko Đurić posetili su ambasadu Finske kako bi predstavili glavne ciljeve nedavno osnovane organizacije Njegovoj ekselenciji Kimmo Lahdevirta, ambasadoru Finske u Srbiji.

Finska kompanija Taaleri Energia je akcionar (30%) najvećeg vetroparka u Srbiji Čibuk 1. Lider u obnovljivoj energiji u Finskoj, Taaleri Energia, zainteresovan je da nastavi sa investicijama u Srbiji i regionu.

Predstavnici Udruženja Obnovljivi izvori energije Srbije objasnili su da je udruženje osnovano uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i zamolili za podršku u ostvarenju saradnje sa međunarodnim organizacijama u okviru Evropske unije.

Predstavnici Udruženja izrazili su nadu da će udruženje postati nacionalna asocijacija koja će povezivati privatne kompanije, ali i sarađivati sa državnim institucijama, međunarodnim organizacijama, obrazovnim ustanovama i medijima, sa ciljem da se poboljša poslovno okruženje u oblasti zelene energije i održivog razvoja. Namera OIE Srbija je da bude ključni igrač u obnovljivom sektoru u Srbiji i povezujući činilac različitih zainteresovanih strana.

Podrška Ambasade Finske je od velikog značaja za udruženje i nadamo se da ćemo imati mnogo zajedničkih aktivnosti.