Održana redovna sednica Skupštine Udruženja OIE Srbija

U četvrtak, 24. februara 2022. godine, u prostorijama advokatske kancelarije BDK Advokati sa početkom u 17:00 časova, održana je redovna sednica Skupštine Udruženja OIE Srbija.

Sednici Skupštine Udruženja prisustvovali su predstavnici redovnih i pridruženih članova Udruženja Obnovljivi Izvori Energije Srbije.

Na Skupštini Udruženja, usvojene su sledeće Odluke:

  • Odluka o usvajanju dnevnog reda sednice Skupštine;
  • Odluka o izboru predsedavajućeg sednicom Skupštine;
  • Odluka o usvajanju zapisnika sa prve vanredne sednice Skupštine Udruženja;
  • Odluka o donošenju Godišnjeg programa i plana rada uduženja;
  • Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja Udruženja za 2021. godinu;
  • Odluka o usvajanju izveštaja o radu odnosno aktivnostima Udruženja za 2021. godinu.