Obeležava se Svetski dan zaštite životne sredine – Naša zemlja, naša budućnost

Širom sveta, obeležava se Svetski dan zaštite životne sredine, jedan od najvećih međunarodnih događaja posvećen razvoju ekološke svesti. Ovogodišnja kampanja povodom Svetskog dana zaštite životne sredine, pod nazivom „Naša zemlja. Naša budućnost. Mi smo #GeneracijaObnove,“ fokusira se na obnovu zemljišta, zaustavljanje dezertifikacije i izgradnju otpornosti na sušu.

Globalni domaćin ovogodišnje proslave je Kraljevina Saudijska Arabija.

– Ne možemo vratiti vreme, ali možemo zasaditi šume, oživeti vodne resurse i obnoviti zemljište. Mi smo generacija koja može uspostaviti mir sa zemljom – navodi se na zvaničnom sajtu ovogodišnje kampanje.

Obnova zemljišta je, inače, ključni stub UN-ove Dekade obnove ekosistema (2021-2030), koju je proglasila Generalna skupština UN kako bi se zaustavila dugotrajna degradacija ekosistema i obnovilo njihovo ekološko funkcionisanje.

Da podsetimo, Svetski dan zaštite životne sredine je jedan od najvećih događaja koji organizuju Ujedinjene nacije u cilju podizanja svesti o značaju prirode i ekološkim problemima sa kojima se planeta suočava. Skupština UN je 1972. godine proglasila 5. jun Svetskim danom zaštite životne sredine.  

Zemlje se smenjuju u ulozi domaćina, a svake godine su u fokusu različite teme, od zagađenja vazduha, povećanja nivoa mora, ilegalne trgovine divljim svetom, plastičnog otpada.

Foto: Pixabay/Md. Sahadot Hossain