Nordex Group je novi redovni član Udruženja OIE Srbija

Nordex Group, jedan od vodecih proizvodjaca vetrogeneratora u svetu, novi je redovni clan OIE Srbija.

Menadžerka Udruženja Danijela Isailović je svečano uručila člansku kartu Udruženja OIE Srbija predstavniku Nordex Group-a, Vladimiru Kolareviću.

Razvoj i proizvodnja, upravljanje projektima i održavanje vetroturbina na kopnu su osnova kompetencija i strasti Nordex Group-a, kao i više od 9000 zaposlenih širom sveta već duže od 35 godina.

Kao jedan od najvećih proizvođača vetroturbina , Nordex Group nudi ekonomične vetroturbine visokog prinosa, koje omogućavaju dugoročnu proizvodju električne energije u svim klimatskim i geografskim uslovima.

Fokus proizvodnje je na turbinama u klasi od 3 do 6 MW+, a sveobuhvatni portfolio Nordex Group-a, nudi individualna rešenja kako za tržišta sa ograničenim prostorom, tako i za regione sa ograničenim kapacitetima mreže.

Nordex Group takođe može da implementira vetroparkove kao deo različitih tipova projekata: od obične prodaje opreme, do projekata po principu ključ u ruke i kompletnog razvoja vetroparka, uključujući razvoj povezanih projekata na određenim tržištima.

Globalna servisna mreža, sa oko 300 servisnih tačaka u 30 zemalja, pruža uslugu brzo kako bi Nordex sistemi funkcionisali nesmetano.

Grupa pokriva potrebe svih segmenata kupaca na globalnom tržištu vetra, od velikih dobavljača energije do malih i srednjih preduzeća koja upravljaju elektranama. Sa više od 42 GW instaliranog kapaciteta širom sveta.

Kako se energetska tranzicija nastavlja, električna energija iz obnovljivih izvora energije dobija na značaju, dok se fokus okreće na to koliko košta proizvodnja ove električne energije (trošak energije: COE).

Nordek grupa se suočava sa ovim izazovom tako što razvija sve efikasnije turbine, uzimajući u obzir kako se energija koristi u celosti, i nudi isplativo upravljanje projektima tokom celog životnog ciklusa vetroparka. COE program grupe aktivno promoviše širenje alternativnih energija širom sveta.