Nemačka planira razvoj novih 10 GW vetroelektrana godišnje

Nemačka objavila dokument ,,Uskršnji paket” na preko 500 stranica kojim postavlja još ambicioznije ciljeve u zelenoj tranziciji. Nemački ministar finansija opisao je zelenu energiju kao energiju slobode (,,freedom energies”).

Paketom se predviđa izmena nemačkog Zakona o obnovljivim izvorima energije koji treba da omogući da udeo OIE u proizvodnji električne energije Nemačke skoči sa prvobitno planiranih 42% na 80% u 2030. godini sa perspektivom da Nemačka 2035 proizvodi 100% električne energije iz OIE.

Da bi postigla ciljeve, fokus je na energiji vetra. Od 2025 godine, volumen kvota za aukcije vetroelektrana iznosiće 12 GW godišnje, sa modelom dvostrane premije (CfD) kako bi se dostigao godišnji rast izgradnje više od 10 GW vetroelektrana godišnje na zemlji (onshore) tako da Nemačka ima 115 GW instalisanih kapaciteta vetroelektrana na zemlji u 2030. godini.

Dodatne mere obuhvataju povećanje kapaciteta mreže, pojednostavljenje i ubrzanje izdavanja dozvola, kao i podizanje administrativnih kapaciteta.