Menadžment Udruženja OIE Srbija razgovarao sa ministarkom rudarstva i energetike

Predstavnici Udruženja OIE Srbija sastali su se danas sa ministarkomenergetike i rudarstva Dubravkom Đedović i razgovarali o nedavno usvojenim izmenama i dopunama Zakona o korišćenju OIE, predstojećim aukcijama, potencijalima i izazovima u povećanju kapaciteta iz obnovljivih izvora energije.

Ministarka Đedović je istakla da su usvajanjem izmena i dopuna Zakona o korišćenju OIE stvoreni uslovi za priključenje novih solarnih i vetroelektrana uz neophodnu sigurnost i predvidljivost za investitore u pogledu planiranja projekata i uz odgovornost za balansiranja novih kapaciteta.

Tokom rada na izmeni propisa usvojeni su neki od predloga Udruženja OIE Srbija, te je ministarka Đedović je istakla zahvalnost na podršci i konstruktivnom pristupu Udruženja. Svi podzakonski akti se nalaze u postupku usvajanja Vlade Republike Srbije, a plan Ministarstva je da se u junu raspišu aukcije za vetar i solar koje će doneti nove domaće “zelene megavate” energetskom sistemu Srbije.

Ministarka rudarstva i energetike najavila je da je Ministarstvo u procesu priprema trogodišnjeg plana aukcija koje uz vetroelektrane uključujuju i solarnu energiju, što je važno za sve potencijalne investitore.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović

Menadžerka Udruženja Danijela Isailović upoznala je ministarku Đedović sa radom organizacije i ukazala da članovi Udruženja proizvode više od 90% zelene energije u Srbiji. Ona je ukazala da su članovi OIE SRBIJA osim najvećih proizvođača električne energije iz vetra, sunca i biogasa, članovi OIE Srbija i elektroenergetske kompanije, proizvođači opreme i izvođači radova, ali i EBRD i IFC grupacija Svetske banke kao i brojni advokati i konsultanti što govori o reputaciji Udruženja.

Predsedavajući UO Udruženja Miloš Colić ukazao je da je Udruženje spremno da doprinosi unapređenju regulative investicionog ambijenta u oblasti sektora OIE kao što je Udruženje i činilo u prethodnom periodu, kroz aktivno učešće u kreiranju ili komentarisanju regulative.

Menadžment Udruženja OIE Srbija obavestio je ministarku Đedović o zainteresovanosti njihovih članova za učešće na predstojećim aukcijama, naglasivši da naši članovi raspolažu sa najmanje 500 MW projekata koji ispunjavaju uslove za učešće na aukcijama, ali da će svaka kompanija doneti individualnu procenu da li će ove godine participirati u tom procesu.

Na sastanku je konstatovano da postoji veliki broj zahteva za priključenje na prenosnu mrežu koji opterećuju funkcionisanje Elektromreže Srbije i da je važno povećanje kapaciteta prenosnog sistema kako bi se ostvario veći udeo OIE u energetskom sistemu.

Na sastanku je dogovorena instituciona podrška Ministarstva rudarstva i energetike konferenciji OIE SRBIJA 2023 koja će se održati 14. septembra, kao i podrška u realizaciji drugih aktivnosti.

Upravni odbor i menadžerka Udruženja OIE Srbija

Izvor fotografija: Ministarstvo rudarstva i energetike