Kompanija Sage Solutions je novi redovni član OIE Srbija

Sage Solutions d.o.o. je kompanija osnovana 2022. godine sa ciljem razvoja projekata i aktivnosti u oblasti energetike sa fokusom na proizvodnju iz obnovljivih izvora energije (OIE).

Kompanija okuplja multidisciplinarni tim koji trenutno razvija preko 400 MW upravo iz obnovljivih izvora energije. Angažovanjem ekspertskog tima i saradnjom sa eminentnim stručnjacima rade na razvoju izazovnih projekata, a istovremeno i na podizanju kolektivne svesti o značaju primene OIE, kao i poboljšanju energetskog portfolija Republike Srbije u ovoj oblasti. U svom delovanju se oslanjaju na zakonodavstvo Republike Srbije i saradnju sa svim relevantnim institucijama, uz neizostavnu primenu najnovijih naučnih i stručnih saznanja u razvoju projekata iz oblasti OIE sa svih aspekata.

U dosadašnjem radu, Sage Solutions tim je imao priliku da razvije projekat vetroelektrane Crni vrh koja je trenutno u fazi izgradnje, a trenutno je glavni fokus kompanije usmeren na razvoj projekta još jedne vetroelektrane u istočnoj Srbiji, VE Jasikovo, kao i na razvoj velike solarne elektrane na jugu Srbije – SE Brebex.

Osim toga, u portfoliju projekata koje razvijaju, posebno mesto zauzimaju i projekti OIE manjih kapaciteta, ali samo sa aspekta snage, jer za tim imaju podjednak značaj kao i veliki projekti koje razvijaju. Stoga su njihovi stručnjaci angažovani i na razvoju projekata manjih solarnih elektrana na krovovima.

Od aktivnih projekata, Sage Solutions tim je u potpunosti razvio projekat solarne elektrane Lebane Novo Selo, od 8 MW, koja je krajem 2023. godine puštena u rad i uspešno posluje.

Imajući u vidu da OIE u Srbiji konačno dobijaju zasluženu pažnju, tim Sage Solutions se raduje novim izazovima i projektima u čijem će razvoju učestvovati.