Izvršna potpredsednica CWP Europe učestvuje na konferenciji OIE Srbija 2023

Izvršna potpredsednica CWP Europe Maja Turković učestvuje na konferenciji OIE Srbija 2023.

Maja je pionir razvoja industrije vetra u Srbiji, kao suvlasnik i direktor prvog velikog projekta vetra u Srbiji, kao i kroz angažovanje u Srpskom udruženju za energiju vetra.

Ima preko dvadeset godina iskustva u sektoru obnovljive energije, pokrivajući širok spektar različitih uloga i angažmana: od restrukturiranja Elektroprivrede, do kreiranja politike OIE i razvoja projekata OIE. Neki od njenih zapaženih angažmana uključuju funkciju pomoćnice ministra za energetiku u Ministarstvu energetike Vlade Srbije.

Maja ima master diplomu iz elektroenergetskih sistema na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i MBA diplomu poslovne škole Imperial College London.

Ona u velikoj meri doprinosi zajednici tako što je aktivno uključena u nekoliko neprofitnih institucija – osnažuje mlade u Srbiji kroz prisustvo u odboru Pexim fondacije i suosnivač je mreže WISE SEE (Žene u održivoj energiji), posvećene osnaživanju žena u industriji. Takođe, stalno radi na inovativnim načinima za dekarbonizaciju naše planete kroz svoje aktivno učešće u regionalnoj mreži nezavisnih istraživačkih centara za energetsku tranziciju SE3T.net.