Ima li dovoljno novca za OIE projekte? Član Izvršnog odbora Erste Bank Srbija na konferenciji OIE Srbija 2023

Član Izvršnog odbora Erste Bank Srbija Nikola Stamenković učestvuje na konferenciji OIE Srbija 2023 gde će zajedno sa kolegama iz bankarskog sektora govoriti o izazovima finansiranja OIE projekata.

Nikola Stamenković je karijeru započeo u UniCredit banci Srbija gde je obavljao različite funkcije u oblasti tržišta i investicionog bankarstva. Erste Banci Srbija se pridružio 2010. godine, prvo kao rukovodilac Direkcije velikih klijenata u okviru Sektora poslova sa pravnim licima, da bi tri godine kasnije počeo da upravlja Sektorom sa pozicije direktora. Dok je on bio na čelu Sektora, rang banke u korporativnom smislu je značajno unapređen, uz kontinuirano unapređenje motivacije, poslovne kulture i postizanje potpunog organskog rasta. Od oktobra 2022. godine Nikola je član Izvršnog odbora zadužen za korporativne poslove i finansijska tržišta.