IB Interbilanz Consulting & Audit novi pridruženi član OIE Srbija

Novi pridruženi član Udruženja Obnovljivi izvori energije Srbije je IB Interbilanz Consulting & Audit, poreska i revizorska konsultantska kuća koja pruža usluge velikom broju kompanija iz energetskog sektora u regiji Centralne i Istočne Evrope.

Kako kažu u ovoj renomiranoj kompaniji, svaka organizacija treba da vodi svoje poslove imajući na umu ciljeve održivosti. Upravo zbog toga, portfolio usluga IB Interbilanz Consulting & Audit uključuje razvoj i implementaciju strategija održivosti i harmonizaciju poslova sa zelenim ciljevima i relevantnim zakonskim propisima u Srbiji.

– Uvereni smo da će naša aktivna uloga u OIE Srbija biti korisna za sve ključne igrače u poboljšanju poslovnog okruženja u oblasti obnovljivih izvora energije, lokalno i globalno – rekao je Filip Borsik, direktor IB Interbilanz Consulting & Audit d.o.o.

Više od 15 godina IB Interbilanz Consulting & Audit d.o.o. obezbeđuje finansijske i savetodavne usluge međunarodnim i lokalnim kompanijama u Srbiji i u regionu Centralne i Istočne Evrope, što njihovim klijentima omogućuje da neometano vode svoje poslove i učvrste poziciju kao lideri u svojim oblastima.