Green Watt Innovations izgradio solarnu elektranu u hotelu Matin breg u Jošaničkoj Banji

Redovan član OIE SRBIJA, Green Watt Innovations d.o.o. nastavlja sa uspešnim projektima unapređenja energetske efikasnosti i smanjenja troškova eksploatacije električne energije.

Nakon nekoliko uspešno izvedenih projekata na području opštine Raška, Green Watt je ušao u realizaciju projekta na jednom ugostiteljskom objektu. Reč je o hotelu „Matin breg“ u Jošaničkoj Banji. Već dugi niz godina ovaj hotel pruža idealan prostor za odmor i rekreaciju tokom cele godine, poseduje zatvoreni i otvoreni bazen, saunu, spa centar, a bogata gastronomska ponuda ga izdvaja po kvalitetu u ovom delu Srbije.

Povećan obim posla podrazumeva i povećanju potrošnju električne energije. Neophodno proširivanje proizvodnog kapaciteta uslovilo je postavljanje solarne FN elektrane. Njena osnovna namena podrazumevala je napajanje elektro pumpi na bazenu, đakuzi kadi i napajanje i većih potrošača u kuhinji.

Glavni izazov predstavljala je i postavka solarne FN elektrane na krov objekta pored već ranije postavljenih solarnih kolektora, uz pronalaženje idealnog balansa u opterećenju krovne konstrukcije. Osnovna namena solarnih kolektora je obezbeđivanje dovoljne količine tople vode za snabdevanje spa centra i snabdevanje soba toplom vodom.

Vreme je pokazalo da korišćenje solarnih kolektora i upotreba solarne elektrane smanjuje više od 55% troškova korišćenja električne energije, za 35% smanjuje upotrebu kotla na pelet, dok je stepen zagađenja ova dva sistema 0%.

Sledeći koraci u saradnji predstavljali bi proširenje kapaciteta solarne FN elektrane i ugradnja toplotne pumpe sistema „voda – voda“, čime bi upotrebu čvrstog goriva u ovom objektu poslali u istoriju.

Autor: Marko Vidojević

Foto: Green Watt Innovations d.o.o. Beograd/Marko Vidojević