Generalna direktorka kompanije Nordex za Mediteran učestvuje na konferenciji OIE Srbija 2022

Generalna direktorka kompanije Nordex za Mediteran Anne-Catherine de Tourtier učestvuje na konferenciji OIE Srbija 2022.

Iza nje je dugogodišnje iskustvo u industriji vetra. Kompaniji Nordex pridružila se 2003. godine kao četvrta zaposlena i bila je na različitim višim upravljačkim pozicijama u prodaji i razvoju projekata.

Bila je deo tima koji je pokrenuo aktivnosti Nordexa u Francuskoj gde je 2012. godine preuzela funkciju direktorke za Francusku i zemlje Beneluksa.

Rođena u francusko-nemačkoj porodici, uglavnom je odrastala u Aziji. Studirala je političke nauke u Berlinu i Parizu, a diplomirala je na Kolumbija univerzitetu gde je stekla zvanje mastera međunarodnih poslova.

Nordex Grupa je novi ambiciozni igrač na srpskom tržištu vetra. Isporučiće vetroturbine snage 105 megavata (MW) za vetroelektranu Krivača što predstavlja ulazak kompanije na srpsko tržište. Nordex Grupa će u proleće 2023. godine isporučiti 22 N149/4.X turbine iz serije Delta4000 za vetropark Krivača. Isporuka takođe uključuje premijum ugovor za turbine koji pokriva period od 25 godina.