Elnos Grupa – u službi energetike modernog doba

Sledeći globalnu premisu da je ključni pokretač društveno-ekonomskog razvoja savremenih društava čista, bezbedna i obnovljiva energija, Elnos Grupa se odavno nametnula kao predvodnik u službi „zelene“ ekonomije. U tom smislu veliki napori su usmereni u pravcu zadovoljavanja energetskih potreba koje znače održiv način proizvodnje energije. 

Kao internacionalni koncern koji posluje u čak 14 država regiona i Evrope i zapošljava više od 600 radnika, kompanija poseban naglasak stavlja na izvrsnost u inženjeringu i kreiranje dugoročnih prilika za rast i razvoj.

U proteklih nekoliko godina Elnos Grupa se uspešno pozicionirala na jedno od liderskih mesta u oblasti obnovljivih izvora energije. Sa rastućim brojem projekata iz najrazličitijih sfera oblasti OIE, njeni vredni timovi su potvrdili ekspertizu od najsevernijih delova Islanda do banatskih ravnica.

OIE projekti u Srbiji

Timovi ove kompanije su bili deo mnogih važnih „zelenih“ projekata, u kojima su imali priliku sarađivati sa svetskim liderima i na taj način učestvovati u donošenju najmodernijih tehničkih rešenja i inovacija na područje Srbije.

Timovi Elnosa izgradili ključne elemente koji su danas okosnica vetroparka Čibuk1

Nezvaničnu krunu među OIE projektima Elnos Grupe nosi poduhvat izgradnje najvećeg vetroparka na Zapadnom Balkanu – Čibuk 1. Sa svojih 57 vetroturbina i instalisanom snagom od 158 megavata vetropark Čibuk 1 proizvodi električnu energiju za 113 hiljada domaćinstava.

„Ovim projektom Elnos Grupa je, kao partner američkog General Electric-a, izgradila 35/400 kV trafostanicu kao i 2×400 kV dvosistemski dalekovod, ključne elemente koji čine okosnicu ovog vetroparka. Ugovor je bio baziran po sistemu ‘ključ u ruke’, prema FIDIC Silver book-u, a u opseg naših poslova je bio uključen kompletan inženjering, projektovanje, nabavka opreme, ugradnja, montaža, ispitivanje i na kraju puštanje u pogon“, rekao je Lazar Petrović, tehnički direktor Elnos Srbije, kompanije koja je jedan od najsnažnijih resursnih centara ove Grupacije.

On je rekao i to da je kompanija ovog leta počela realizaciju novog i važnog projekta u oblasti vetroenergije i to u okviru projekta izgradnje vetroparka Krivača (103 MW), što je iskorak u ovoj oblasti kakvim može malo kompanija u Srbiji da se pohvali.

Rad na energetski održivim projektima u kompaniji doživljavaju kao istinski poziv, a u nastavku priče o mapi OIE projekata na tržištu Srbije čiji je ova kompanija bila deo  važno je istaći da su njeni timovi bili važna karika u realizaciji prvog “zelenog” projekta u oblasti rudarstva u Srbiji – izgradnji Odlagača 12.000.

U oblasti hidroenergije na tržištu Srbije kompanija je realizovala kapitalni projekat modernizacije HE Zvornik, po čijem je završetku više od šest decenija stara hidroelektrana od prošle godine počela da beleži nove rekorde u proizvodnji. Veliki i dugogodišnji izazov za njene timove je bio i projekat revitalizacije sedam malih hidroelektrana Zapadne Srbije, čiji su pogoni istinski biser stare tehnologije u koje su timovi Elnos Grupe ugadili u potpunosti novu i modernu opremu.

Zadatak za pamćenje – revitalizacija sedam MHE Zapadne Srbije

Akteri izmena na evropskoj zelenoj mapi

Elnos Grupa je kompanija koja je poznata po tome što je proteklih godina bila deo projekata koji su ozbiljno menjali energetsku sliku Evrope.

Uspešnim izvođenjem dela radova u okviru izgradnje HE Búrfell 2 na Islandu Elnos Grupa se svrstala među neveliki broj kompanija sposobnih da realizuje elektroenegetske projekte ovako visokog nivoa kompleksnosti.

Timovi ove kompanije su bili deo realizacije projekta izgradnje interkonekcije NordLink, energetske veze kojom se obezbeđuje razmena električne energije, dobijene isključivo iz obnovljivih izvora, između elektroenergetskih sistema Nemačke i Norveške. U okviru ovog poduhvata timovi Elnos Grupe su gradili konvertorsku trafostanicu Ertsmyra, instalirane snage 1400 MW i naponskog nivoa +/- 515 kV DC, na jugu Norveške.

U Elnos Grupi su nedavno napravili veliki iskorak u oblasti solara stavivši svoj pečat na fazu projektovanja u okviru poduhvata izgradnje solarne elektrane Morgavel (49 MW) u Portugalu, čiji početak izgradnje se očekuje krajem ove ili početkom naredne godine. Timovi ove kompanije su nedavno počeli i sa realizacijom poslova u okviru projekta izgradnje vetroparka Bogoslovec (36 MW) u Severnoj Makedoniji.

Elnos Grupa je bila deo izgradnje HVDC interkonekcije NordLink

Dve decenije rada Elnos Srbije

Elnos Srbija, jedna od vodećih elektroenergetskih kompanija u Srbiji, ove godine slavi dve decenije uspešnog rada i postojanja. Od osnivanja do danas ova kompanija je realizovala 155 projekata.

Kompanija je veoma ponosna na jubilej, kao i na tradiciju koju baštini od novosadske Agrovojvodine, a koja je duga impresivnih 76 godina.

Svoju zavidnu poziciju među ekspertima u ovoj oblasti kompanija je zaslužila realizujući mnogobrojne projekte rekonstrukcije, modernizacije i izgradnje objekata do 400 kV u oblasti dalekovoda, trafostanica, elektrana i infrastrukture.

„Ključ uspeha i trajanja Elnos Srbije leži u stručnosti, odgovornosti i verodostojnosti u radu, ali i doslednoj poslovnoj politici. Kao kompanija koja stremi ispunjavanju najzahtevnijih kriterijuma u poslovanju, sa zadovoljstvom usvajamo nove tehnologije koje su, između ostalog, naše oruđe na putu ka uspehu“, rekao je Vladimir Nikolić, član Uprave Elnos Grupe.