Eksperti SEEPEX-a održali radionicu o tržištu električne energije

Eksperti  Berze električne energije Srbije – SEEPEX Miloš Mladenović i Dejan Stojčevski održali su edukativnu radionicu “Učešće industrije na tržištu električne energije” u prostorijama Privredne komore Srbije na kojima su  predstavili stanje i projekcije razvoja tržišta elektične energije u Srbiji, regionu i  Evropi.

Na skupu su predstavljeni i modaliteti za aktivno učešće industrije i proizvođača energije iz obnovljivih izvora na tržištu električne energije, vrste i primene ugovora o otkupu električne energije, kao i tendencije i prioriteta u EU u svetlu reforme tržišta. Skupu su prisustvovali brojni članovi OIE SRBIJA.

Tehnički direktor Berze električne energije Srbije – SEEPEX Dejan Stojčevski rekao je danas u Privrednoj komori Srbije da bi benefiti spajanja srpskog dan-unapred tržišta električne energije sa jedinstvenim evropskim tržištem bili povećanje sigurnosti snabdevanja, povećanje likvidnosti tržišta i obima trgovine i prihoda, kao i efikasnija integracija obnovljivih izvora električne energije.

“Onog trenutka kada se spojimo nema ni reči o tome da li možemo da nabavimo ili da prodajemo električnu energiju. Svi kapaciteti će praktično biti dostupni, nekih par hiljada megavata, što je za Srbiju sasvim dovoljno da u kriznim situacijama kupi električnu energiju, odnosno, da može da je proda”, istakao je Stojčevski.

On je dodao da je Srbija, zbog svog geografskom položaja, regionalni čvor na tržištu električne energije. “Srbija je u prošlosti bila regionalni čvor na bilateralnom tržištu. Sa osam granica mi smo prirodni čvor, električna energija mora da prođe ovuda”, ukazao je Stojčevski.

Sekretar Udruženja za energetiku PKS Ljubinko Savić objasnio je da su u poslednje dve godine, evropsko i srpsko tržište pogodili krizni momenti. “Pojavila se kriza sa ratom u Ukrajini, krajem prošle i početkom ove godine na snazi je Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), koji takođe pogađa određene industrijske snage u ovom momentu”, rekao je Savić.

Prema njegovim rečima, Srbija trenutno radi na donošenju ETS sistema (Sistem trgovine emisionim jedinicama). “Radi se studija da li će to biti na nacionalnom, regionalnom ili evropskom nivou, ostaje da u toku ove godine Minarstvo rudarstva i energetike izađe sa predikcijama kako će Srbija pristupiti sistemu trgovine emisijama i po kojim cenama, da li ćemo imati dozvole ili eventualno fiksne cene”, naveo je Savić.

Generalni direktor SEEPEX-a Miloš Mladenović ukazao je da se paradigma na tržištu električne energije menja. “Jedan od ciljeva u okviru zelene tranzicije je obezbediti aktivno učešće kupaca na tržištu, kako se novi segmenti tržišta razvijaju, posebno tržište fleksibilnosti”, rekao je Mladenović.

Snimak radionice možete pogledati klikom na link.Izvor teksta: https://pks.rs/vesti/brojni-benefiti-spajanja-trzista-elektricne-energije-sa-evropskim-9630