EKO STEP PELLET, novi član Udruženja Obnovljivi izvori energije Srbije

Eko Step Pellet, proizvođač peleta iz Petrovca na Mlavi, postao je član Udruženja Obnovljivi izvori energije Srbije jednoglasnom odlukom Upravnog odbora Udruženja.

 Eko Step Pellet je odličan primer korišćenja biomase kao energenta i proizvodnje peleta uz primenu najviših standarda zaštite životne sredine.

Eko Step Pellet proizvodi pelet od sečke ogrevnog drveta bukve, bez dodataka drugog drveta i primesa, što ga svrstava u red visokokaloričnih i visokokvalitetnih ekoloških energenata. Pelet proizveden u ovoj fabrici ima nisku emisiju CO 2 gasova, sadrži minimum vlage a pepeo pri sagorevanju je ispod 1,2 odsto, što je na nivou evropskih standarda A2, sa tendencijom ka A1. Fabrika, u koju je investirano više od sedam miliona eura  od 2017. godine do danas, zapošljava više od 40 radnika. Kapacitet fabrike je 35.000 tona peleta godišnje sa radom u tri smene. Kompanija je u vlasništvu domaćeg investitora i predstavlja veoma značajnu investiciju za čitavo Pomoravlje.

Eko Step Pellet svoju ekolosku svest širi i ka korporativnim članicama, pa je investicijom u hotel Ramonda Rtanj upotpunio  ekološku orijentaciju, kroz  instaliranje solarnih  panela i  punjača  za elektromobile.

Osim neosporne ekološke orijentisanosti, Eko Step Pellet za OIE Srbija ima veliku važnost jer se radi o investitoru iz Srbije, odnosno potpuno domaćem kapitalu. Imajući u vidu da je intencija OIE Srbija da zastupa ideju rodne ravnopravnosti, izuzetno nam je drago da se u vlasničkoj i upravljačkoj strukturi nalaze ženska imena.