ebrd vesti

EBRD je novi pridruženi član OIE Srbija

Evropska banka za obnovu i razvoj pristupila je članstvu OIE Srbija i stekla status pridruženog člana Udruženja.

EBRD je do danas u Srbiji investirala 7,8 milijardi evra i učestvovala u 324 projekta, a u ceo Zapadni Balkan skoro 16 milijardi evra.
Banka podržava razvoj privatnog sektora, poboljšava pristup finansiranju malim i srednjim preduzećima u saradnji sa komercijalnim bankama, investira u obnovljive izvore energije, finansira projekte u oblasti transportne i održive lokalne infrastrukture. Među projektima koje je podržala u Srbiji značajnu ulogu ima u finansiranju Vetroelektrane Čibuk 1 i Vetroelektrane Kovačica

Udruženje Obnovljivi izvori energije Srbije osnovano je 2021. godine uz projektnu i konsultansku podršku EBRD koja je nastavljena intezivnom saradnjom i podrškom tokom 2021. i 2022. godine.

EBRD je osnovana 15. aprila 1991. sa sedištem u Londonu sa ciljem da pomogne u obnovi centralne i istočne Evrope. Od osnivanja su imali jako važnu ulogu u razvoju i obnovi ovog regiona sa više od 170 milijardi evra investiranih u više od 6.400 projekata. Dekarbonizacija i prelazak na čiste izvore energije jedan je od prioriteta EBRD-a u zemljama u kojima investira.

Više informacija o EBRD-u klikom na link.