Dom pun pravih prilika: NLB Komercijalna banka zlatni sponzor konferencije OIE Srbija 2023

NLB Komercijalna banka je zlatni sponzor konferencije OIE Srbija 2023 koja će se održati 14. septembra u Vrdniku.

NLB Komercijalna banka je banka univerzalnog tipa, koja pruža sve vrste bankarskih usluga svim kategorijama klijenata, od građana, preko preduzetnika, malih i srednjih preduzeća, pa sve do najvećih domaćih i internacionalnih kompanija.

Kao sistemska banka, poseduje sopstvenu likvidnost i jednu od najvećih mreža bankomata i ekspozitura u Srbiji, ali najveći kapital je fer, transparentan odnos poverenja s više od milion aktivnih klijenata.

Upravo oni su u fokusu svih aktivnosti banke. To znači da svoje poslovanje razvija ukorak sa njihovim potrebama – uvek vođeni motom da ne prodaju proizvode, već kreiraju kompletne finansijske odgovore na njihova životna i poslovna pitanja.

Članica je NLB Grupe, vodeće bankarske i finansijske grupacije sa sedištem i isključivim strateškim fokusom na Jugoistočnu Evropu, za koju je Srbija tržište od strateškog značaja. To je posebna prednost za sve klijente koji su poslovno ili privatno povezani sa državama regiona, ali i garancija aktivne podrške, na koju u svakom trenutku banka može da računa – kako od strane matične banke u Sloveniji, tako i od svih njenih članica.

Matična NLB Grupa nije samo finansijska grupacija, a ovaj region za nju nije samo tačka na mapi, već dom pun pravih prilika. To znači da pored dobrih poslovnih i finansijskih rezultata, koji podržavaju dalji ekonomski razvoj, banka želi da inicira promene nabolje u sredini u kojoj posluje i doprinese kvalitetnijem životu svih stanovnika.

Zbog toga su stalno prilagođavanje potrebama klijenata, uvođenje novih bankarskih proizvoda i usluga, uz korišćenje naprednih tehnologija, ali i kontinuirano ulaganje u zajednicu u kojoj posluje, proveren recept za dugogodišnje uspešno poslovanje.