Dobra praksa održivog poslovanja – Strauss Adriatic

I ove godine, kompanija Strauss Adriatic je pokrovitelj kafe pauze na konferenciji OIE Srbija 2022 koja će se održati 15. septembra u hotelu Metropol u Beogradu. Kompanija Strauss Adriatic posvećena je ciljevima održivog razvoja i svoju proizvodnju bazira na zelenoj energiji.

Društvena odgovornost predstavlja osnovu poslovanja kompanije Strauss Adriatic. Veliki udeo u ovakvom načinu rada zauzimaju zelene aktivnosti rasprostranjene širom sistema – od upotrebe osnovnih materijala za rad do korišćenja obnovljivih izvora energije.

Među brojnim aktivnostima kojima kompanija vodi računa o životnoj sredini, izdvaja se korišćenje kafene plevice od 2012. godine. Kao nusprodukt iz procesa prerade kafe, ona je ranije predstavljala otpad, a danas služi kao biomasa za grejanje administrativnog dela i pogona fabrike u Šimanovcima zahvaljujući otkriću njenog toplotnog potencijala od strane zaposlenih. Inicijalna investicija od 100.000 evra isplatila se već tokom prve godine: troškovi grejanja su se drastično smanjili, jer je potrošnja TNG-a svedena na minimum, tako da je ušteđeno 83.000 evra i otplaćeno čak 80% uloženih sredstava. Osim finansijske uštede, izuzetno je primetan i ekološki benefit. Naime, korišćenjem kafene plevice, smanjena je emisija ugljen dioksida za čak 11%, troši se manje fosilnih goriva, ujedno se rešava pitanje skladištenja otpada, a produkti sagorevanja biomase ne utiču štetno na okolinu.

Grejanje na kafenu plevicu jedan je od prvih izuzetnih ekoloških projekata Strauss Adriatic-a koji je zahtevao veliku posvećenost zaposlenih. Još jedan zeleni projekat koji kompaniju ističe kao pionire u ovoj oblasti jeste i instaliranje solarnih elektrana na krovu Doncafé fabrike u Šimanovcima. Prvih 180 solarnih panela postavljeno je početkom marta 2020. godine, a danas je taj broj znatno veći, tako da je ukupni kapacitet solarnih ploča čak 109kW.

Borivoje Petrović, menadžer održavanja Strauss Adriatic, naglašava značaj solarnih panela za očuvanje životne sredine:

– Kao i svi drugi obnovljivi izvori energije, solarne elektrane su danas važnije nego ranije, jer njihova upotreba smanjuje korišćenje neobnovljivih izvora, ali i emisiju gasova sa efektom staklene bašte. Više panela na krovovima znači manje emisije i čistiji vazduh. U prethodnih godinu dana iz naše elektrane smo dobili 92MWh, dok smo iz mreže EPS-a potrošili 1295MWh, dakle negde oko 7% od ukupne električne energije koju smo potrošili je došlo iz obnovljivih izvora, što je značajna ušteda.

Kako Petrović kaže, posledice klimatskih promena su sve vidljivije – ovo leto nas je izuzetno visokim temperaturama opomenulo da svako od nas treba da promeni pristup:

– Skoro svakog dana možemo videti posledice klimatskih promena, od neverovatnih vrućina do kiša i poplava koje kanalizacione mreže i kanali ne mogu da podnesu. I kompanije i pojedinci treba da deluju pre svega lokalno, da ne rasipaju energiju i da svoju okolinu učine što prijatnijom i čistijom za život. Obrazovanje je takođe vrlo bitan faktor – rad sa novim generacijama koje u svemu treba da budu bolje od nas i da donesu drugačiji stav prema svetu u kome živimo.

Borivoje Petrović, Strauss Adriatic

 Osim grejanja na kafenu plevicu i dobijanja energije od solarnih panela na krovu fabrike, zaposleni u Strauss Adriatic-u menjaju čitav sistem „iznutra”. U kompaniji se ne koriste plastične čaše, slamčice i slični proizvodi za jednokratnu upotrebu, već su za svakoga obezbeđeni personalizovani EcoCareCup izdržljivi proizvodi od šećerne trske. Za plastične flaše je instalirana posebna reciklažna presa, a u kancelarijama su postavljene kante za sortiranje otpada. Za potrebe zalivanja zelenih površina u okviru fabrike sakuplja se kišnica, kako se ne bi trošilo više vode nego što je potrebno.

– Strauss Adriatic u okviru svojih mogućnosti daje značajan doprinos očuvanju životne sredine. Projekti koje smo sproveli u delo govore tome u prilog. Primera radi, 26% ukupne energije, koju je naša fabrika potrošila prethodne godine, došlo je iz obnovljivih izvora. Skoro polovina ove energije došla je iz biomase koja nastaje u procesu proizvodnje kafe i koja se koristi za grejanje fabrike. Verujem da ćemo u bliskoj budućnosti realizovati i nove projekte koji će ovaj procenat dodatno uvećati – zaključuje Borivoje.

Zahvaljujući internim inicijativama, Strauss Adriatic donosi novu vrednost zajednici i predstavlja društveno vrednu kompaniju. Proaktivan pristup zaposlenih omogućio je da određena operativna ponašanja postanu deo poslovne prakse kompanije i doprinesu napretku društva. Kontinuiranim ulaganjem u zaštitu okoline, Strauss Adriatic posvećeno stvara održivu zajednicu koja stvara kvalitetniju budućnost za nove generacije. Realizacijom i unapređenjem dobre prakse, kompanija poštuje visoko postavljene Strauss Coffee standarde, čiji je deo, i predstavlja pravi primer za okruženje u kojem posluje.

Foto: Strauss Adriatic