Direktorka Asocijacije SolarPower Europe biće govornik na konferenciji OIE Srbija 2023

Direktorka Asocijacije SolarPower Europe Walburga Hemetsberger biće govornik na konferenciji OIE Srbija 2023 koja će 14. septembra u Vrdniku okupiti domaću, evropsku i regionalnu zelenu elitu.

Walburga Hemetsberger je izvršni direktor asocijacije SolarPower Europe od 2019. godine. Ima više od 20 godina profesionalnog iskustva u Briselu, radeći za komunalno preduzeće, trgovinsko udruženje, Evropski parlament i Evropsku komisiju. Većinu svoje karijere provela je u energetskom sektoru, posebno pokrivajući obnovljive izvore energije i vodonik.

SolarPower Europe je evropska asocijacija za energiju sunca koja okuplja više od 280 različitih kompanija i organizacija iz sektora solarne energije, koja od svog osnivanja uspešno zagovara rešenja za solarnu energiju, vodi komunikaciju sa evropskim kreatorima politike i pomaže u stvaranju okruženja koje omogućava maksimiziranje rasta solarne energije u Evropi.

Udruženje Obnovljivi izvori energije Srbije pristupilo je članstvu evropske asocijacije SolarPower Europe u maju ove godine.