Direktor Sektora za trgovinu na slobodnom tržištu EPS govoriće o tržištu električne energije na konferenciji OIE Srbija 2023

Direktor Sektora za trgovinu na slobodnom tržištu EPS David Žarković je učesnik panela o tržištu električne energije na konferenciji OIE Srbija 2023 koja će se održati 14. septembra u Vrdniku.

David Žarković je karijeru započeo u Elektroprivredi Srbije 1999. godine kao pripravnik u Direkciji za proizvodnju energije i prenos i od tada se profesionalno razvija u Kompaniji.

2005. godine prelazi u Direkciju za trgovinu električnom energijom, gde je od 2010. godine direktor Sektora za trgovinu na slobodnom tržištu.

Od tog vremena razvija funkciju trgovine električnom energijom na berzama električne energije u zemlji i regionu stvarajući uslove da Elektroprivreda Srbije postane punopravni član srpske, mađarske, hrvatske, slovenačke i crnogorske berze. Uključuje Kompaniju u evropsko udruženje trgovaca električnom energijom.  

Uspešno realizuje Projekat implementacije IT sistema za trgovinu električnom energijom i evaluaciju rizika kod trgovine, kao i za uspostavljanje i unapređenje poslovnih procesa u energetskom planiranju i trgovini električnom energijom.

Predsednik je market komiteta srpske berze električne energije SEEPEX, član je stručnog udruženja CIGRE Srbija – studijski komitet C5, kao i evropskog udruženja trgovaca električnom energijom EFET.

Rođen je 1970. godine u Beogradu. Završio je Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 1999. godine i stekao zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike.