Direktor Direkcije za tržište električne energije EMS panelista na konferenciji OIE Srbija 2022

Direktor Direkcije za tržište električne energije EMS Marko Janković panelista je na konferenciji OIE Srbija 2022 koja se održava 15. septembra u Beogradu.

Marko Janković je rođen 1978. godine u Užicu i diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odsek Elektroenergetski sistemi. 2008. godine pridružio se JP Elektromreže Srbije, timu koji se bavio razvojem tržišta električne energije u Republici Srbiji. Praktično od samog početka učestvovao je u izradi dizajna srpskog tržišta električne energije. Aktivno je učestvovao u razvoju tržišta prekograničnih prenosnih kapaciteta, bio član radne grupe za izradu prvih Pravila o radu tržišta električne energije, učestvovao je u uspostavljanju tržišnih principa funkcionisanja nacionalnog balansnog tržišta, kao i otvaranju tržišta električne energije za krajnje kupce. U nastavku liberalizacije tržišta električne energije u Srbiji vodio je projekte uspostavljanja procesa izdavanja garancija porekla i transparentnosti ključnih tržišnih podataka, kao i implementacije sistema za upravljanje tržištem električne energije u Srbiji. Bio je angažovan u više radnih grupa u Srbiji za izradu Zakona o energetici, Zakona o korišćenju OIE i izradi podzakonskih akata iz domena tržišta električne energije.

Poslednjih godina sa svojim timom radi na integraciji nacionalnog tržišta u regionalno, odnosno jedinstveno evropsko tržište električne energije. Najznačajniji rezultati u ovom domenu jesu učešće EMS AD u radu jedinstvene evropske aukcione kuće (JAO Luksemburg), jedinstvene evropske platforme za Imbalance Netting (IGCC) i evropske asocijacije tela za izdavanje garancija porekla (AIB). U prethodnom periodu bio je član više radnih grupa u okviru evropske asocijacije operatora prenosnih sistema (ENTSO-E) i evropskih projekata.

Od novembra 2016. godine  radi kao direktor Direkcije za tržišta električne energije u EMS AD i predstavnik je komiteta za strategiju razvoja organizovanog tržišta električne energije u Srbiji (SEEPEX). Član je ENTSOE Komiteta za tržište električne energije, kao i komiteta za tržište električne energije nacionalnog komiteta CIGRE Srbija, kao i komiteta za tržište električne energije CIRED Srbija.