Direktor Direkcije za razvoj EMS govoriće o priključenju objekata na prenosni sistem na konferenciji OIE Srbija 2023

Direktor Direkcije za razvoj EMS Nebojša Vučinić učestvuje na konferenciji OIE Srbija 2023 koja se održava 14. septembra u Vrdniku.

Nebojša Vučinić rođen je u Hrvatskoj, Sisku, 1985. godine, a elektrotehniku je diplomirao na Elektronskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Odmah nakon diplomiranja zaposlio se u Elektromreži Srbije gde radi i danas na poziciji Direktora direkcije za razvoj.

U proteklih 15 godina provedenih u Elektromreži Srbije, Nebojša Vučinić je prošao inženjerske pozicije, kako u oblasti kratkoročnog planiranja rada prenosnog sistema tako i u oblasti srednjeročnog i dugoročnog planiranja razvoja prenosnog sistema gde je stekao veliko analitičarsko iskustvo u modelovanju, izradi statičkih i dinamičkih analiza za potrebe izrade raznih sistemskih studija, izradi odgovarajuće regulative u pogledu procesa priključenja objekata na prenosni sistem.

U proteklom periodu, kao predstavnik Elektromreže Srbije, Nebojša Vučinić je bio konstantno angažovan u raznim radnim telima ENTSO-E, a u periodu od 2016. do 2020. godine bio je predsedavajući regionalne grupe za razvoj koja okuplja predstavnike iz trinaest zemalja.

Član je Komiteta za razvoj ENTSOE asocijacije. Na nacionalnom nivou trenutno je predsedavajući komiteta C1 Ekonomija i razvoj, CIGRE Srbija i rukovodi timom zaduženom za izradu Pravila za priključenje na prenosni sistem.