Budućnost je sada

Ostvarenje velikih poslovnih snova zahteva mnogo rada i hrabrosti na javi. Svaka uspešna priča ima jedinstvenu formulu, ali one koje poslednjih godina dolaze iz oblasti moderne energetike se svojom suštinom uvek vežu za obnovljive energetske izvore i primenu savremenih tehnologija.

Sa Brankom Torbicom, potpredsednikom Elnos Grupe, koja je proteklih godina napravila značajne uspehe na OIE polju, smo razgovarali o razvojnom putu ove Grupacije koja danas kotira kao jedna od uspešnih internacionalnih kompanija iz oblasti elektroenergetike.

Elnos Grupa se pozicionirala kao vodeća elektroenergetska kompanija u regionu, a istovremeno radi projekte u Evropi, i to na vrlo zanimljivim i izazovnim tržištima. Gde je Elnos Grupa danas prisutna, u kojim državama i na kojim projektima?

Mi smo danas kompanija koja posluje na 16 tržišta i zapošljava oko 630 radnika. Pored država bivše Jugoslavije, Grupacija radi u: Švedskoj, Islandu, Nemačkoj, Norveškoj, Španiji, Portugalu i Holandiji. U prethodne dve godine smo napravili veoma značajne iskorake na tržišta Velike Britanije i Danske, a ove godine smo osnovali našu novu članicu – Elnos Poljska.

Bilo bi zamorno za čitaoce da govorim o svim projektima na kojima smo trenutno aktivni. Ipak, istakao bih da je po broju projekata u realizaciji ovo rekordna godina za našu Grupaciju jer ćemo biti aktivni na više od 130 projekata na 11 tržišta.

Projekat za tržište Velike Britanije

Da li je teško domaćoj kompaniji da dobija tendere na strogim i zahtevnim projektima u državama EU?

U javnosti je dugo vremena kreiran stav da je ozbiljan iskorak domaćih kompanija na ino tržišta veoma kompleksan i rizičan poslovni potez. Elnos Grupa je kompanija koja ovakav stav konstantno opovrgava. Vrata brojnih tržišta smo otvorili, zahvaljujući ozbiljnom praćenju tehnoloških trendova i visokoprofesionalnim kadrovima.

Mi u Elnos Grupi smo shvatili da je budućnost ono što nam se dešava sada i da možemo biti važan deo savremenih trendova energetike. Ovaj put zahteva proaktivnost, strpljenje, znanje i mnogo energije, ali u svom finišu daje jako dobre rezultate.

Trasa novog 400 kV dalekovoda Hurva-Sege duga je 42 km

Na koje ste projekte iz oblasti OIE najviše ponosni?

Među poduhvatima iz OIE oblasti koji se sasvim sigurno ne zaboravljaju je učešće u poduhvatu HVDC-NordLink, energetske veze koja obezbeđuje razmenu električne energije dobijene isključivo iz obnovljivih izvora, između elektroenergetskih sistema Nemačke i Norveške.

Tu je zatim veliki projekat izgradnje elektrane Burfell 2 (100 MW) koju smo gradili sto metara ispod vulkanskog tla na Islandu, zatim projektovanje solarne elektrane Morgavel (48.96/44 MW AC) u Portugalu, izgradnja vetroelektrane Čibuk 1 (158 MW) u Srbiji, revitalizacija hidroelektrane Zvornik (124 MW), rekonstrukcija i izgradnja brojnih mini i malih hidroelektrana i mnogi drugi …

Vetropark Čibuk 1 – Poduhvat za pamćenje

Koji su vaši trenutno aktuelni OIE poduhvati?

Jedan od najznačajnijih rezultata ove godine naša Grupacija ostvaruje upravo u segmentu obnovljivih izvora energije u kojem ćemo realizovati projekte u oblastima: vetroenergije, hidroenergije i solara.

Kada je u pitanju vetroenergija ove godine naši timovi su radili na izgradnji dva vetroparka u regiji. Prvi je vetropark Bogoslovec (36 MW) u S. Makedoniji i ovaj projekat smo nedavno okončali, a drugi je vetropark Krivača (103 MW) u Srbiji gde su naši radovi trenutno u punom jeku.

Ove godine ćemo u svoju referentnu listu upisati i treći HVDC projekat koji je takođe vezan za zelene izvore energije. Bićemo deo izgradnje nove HVDC interkonekcije DolWin 5 u Nemačkoj i to za offshore vetroelektranu koja je deo tog poduhvata.

Na polju hidroenergije se intenzivno spremamo i za učešće u poduhvatu HE Dabar. Takođe smo napravili novi korak u oblasti solara s obzirom da smo započeli sa radovima na izgradnji solarne elektrane Bukovica u Hrvatskoj.

Na zadatku izgradnje vetroparka Krivača

Nedavno je objavljeno da ste izvođač radova na vetroparku Krivača. Kada se može očekivati realizacija tog posla?

Radovi na izgradnji vetroelektrane Krivača (103 MW) su u toku i teku dobrom dinamikom. Ovo je poduhvat koji zahteva veliki angažman resursa naše kompanije. U okviru ovog projekta zaduženi smo za realizaciju radova na izradi elektroenergetskih objekata zahvaljujući kojima će vetropark Krivača biti priključen na 110 kV elektroenergetsku mrežu. U pitanju je izgradnja dva 110 kV dalekovoda, zatim objekta 33/110 kV transformacije VE Krivača, te proširenje postojećih 110/35 kV trafostanica Veliko Gradište i Neresnica.

Nakon Čibuka 1 (158 MW) ovo je drugi veliki vetropark koji gradimo u Srbiji. Angažman u okviru izgradnje vetroparka Krivača je za nas još jedna važna prilika za potvrdu najviših standarda inženjeringa u oblasti obnovljivih izvora energije.

Da li aktuelna energetska i bezbednosna kriza utiče na poslovanje Vaše kompanije i na koji način?

Nijednoj kompaniji nije bilo lako prihvatiti činjenicu da nedugo “nakon” pandemije Covida 19 svoje poslovanje mora prilagođavati novonastalim globalnim kriznim uslovima. U trenutnim okolnostima je važno brzo donositi kvalitetne odluke i raditi na način da se stvori otpornost na nove i promenjive uslove.

Elnos Grupa mnogo polaže na implementaciju širokog spektar aktivnosti i procesa usmerenih ka stvaranju jedinstvenog balansa na nivou Grupacije. Upravo taj naš balans je baza zahvaljujući kojoj smo do sada uvek stvarali otpornost na krizne okolnosti.

Na koji način Elnos Grupa doprinosi implementaciji principa održivog razvoja?

Za Elnos Grupu je održivi razvoj uvek bio cilj koji nema alternativu. Mi smo kompanija koja je akter projekata koji su menjali zelenu mapu regije i Evrope i realizuje projekate koji čuvaju resurse. Naše aktivnosti su usmerene na osiguranje savremenih tehnologija i opreme koja smanjuje emisije štetne po okolinu, brinemo o racionalnom korištenju vode i energenata, te polažemo mnogo na edukaciju zaposlenih i razvijanje svesti o zaštiti okoline.

Izuzetno nam je drago što je ove godine naše napore na ovom planu prepoznao i UNDP BiH koji nas je svrstao u najuži krug kompanija sa najvećim stepenom angažmana u oblasti održivog razvoja.

OIE su naš lični potpis

Zoran Kukobat, direktor Elnos Srbije

Tranzicija u proizvodnji električne energije ka obnovljivim izvorima energije jedan je od najvećih izazova današnjice. Prepoznajući to, Elnos Srbija je poslednjih godina upravo u ovoj oblasti ostvarila svoje najznačajnije iskorake, istakao je Zoran Kukobat, direktor Elnos Srbije.

„Realizujući projekte iz najrazličitijih sfera OIE, mi smo se u veoma kratkom vremenskom periodu uspešno pozicionirali kao kompanija za koju nema nepoznanica na ovom polju. Kao važan deo zelenih projekata, naši stručni timovi su sarađivali sa vodećim svetskim kompanijama i tako dali ozbiljan doprinos uvođenju najmodernijih tehničkih rešenja i inovacija u Srbiji”, istakao je Kukobat.

Zoran Kukobat, direktor Elnos Srbije

Neki od OIE projekta zauzimaju posebno mesto na listi referenci Elnos Srbija, kaže Kukobat.

„U oblasti hidroenergije, Elnos Srbija je realizovala kapitalni projekat modernizacije HE Zvornik. Zahvaljujući uspešnoj realizaciji ovog projekta, više od šest decenija stara hidroelektrana počela je da beleži nove rekorde u proizvodnji. Ponosni smo i na revitalizaciju sedam malih hidroelektrana zapadne Srbije čiji su pogoni istinski biseri elektrifikacije u Srbiji, a u koje smo ugradili u potpunosti novu i modernu opremu”, rekao je on.

Ipak, kruna našeg rada u oblasti OIE je učešće u izgradnji najvećeg vetroparka na Balkanu Čibuk 1, instalisane snage 158 MW, naglasio je Kukobat.

“Izgradnjom elektroenergetskih objekata u sklopu ove elektrane, praktično smo u kvalitativnom smislu značajno pomerili granice našeg dosadašnjeg projekt menadžmenta. Kao partner američke kompanije General Electric, Elnos Srbija je na ovom projektu imala zadatak izgradnje 35/400 kV trafostanice, kao i dvosistemskog 400 kV dalekovoda“, istakao je Kukobat.

Trenutno učestvujemo u realizaciji nekoliko OIE projekata, dodao je on, od kojih je najznačajniji izgradnja VE Krivača, čije se priključenje na mrežu očekuje krajem sledeće godine.

Hidroelektrana Zvornik revitalizovana za narednih 40 godina