BALKANS POWER HYDRO SOLAR WIND

Međunarodni samit BALKANS POWER, Hydro Solar Wind je profesionalna platforma koja okuplja minister, investiture, donosioce odluka vodećih hidro, solarnih i vetroelektrana, inicijatore investicionih projekata, kao i regulatorna tela, kako bi konsolidovali napore usmerene ka efikasnoj realizaciji ključnih projekata izgradnje i rekonstrukcije hidro-elektrana širom Balkana.

Na petom godišnjem međunarodnom samitu BALKANS POWER, predsedavajući Upravnog odbora Udruženja OIE Srbija, održao je vrlo zapaženu prezentaciju o Vetroelektrani Čibuk 1, jednom od osnivača OIE Srbija.

Na panelu posvećenom razvoju projekata na polju obnovljivih izvora energije, jedna od panelista bila je i Danijela Isailović, menadžerka Udruženja OIE Srbija. Moderator panela bio je Bratislav Džombić iz EPS-a. Pored Danijele Isailović, panelisti su bili još i pomoćnik ministarke energetike Zoran Ilić, Pavle Milekić iz EBRD-a, kao i Bodin Bulatović iz IFC-a.