8.2 Zagreb je prijatelj konferencije OIE Srbija 2023

Preduzeće specijalizovano za izvođenje inspekcija vetroturbina 8.2 Zagreb je prijatelj konferencije OIE Srbija 2023 koja se održava 14. septembra u Vrdniku.

8.2 Zagreb d.o.o. je inženjersko preduzeće specijalizovano za izvođenje inspekcija vetroturbina. Preduzeće je deo poznate nemačke 8.2 Grupe koja ima iskustva u više od 65.000 inspekcija širom sveta. Kompanija je osnovana početkom godine od strane tri eksperta u industriji obnovljivih izvora energije: Megajoule Adria, 8.2 Portugal i Manfreda Lührsa.

Usluge koje 8.2 Zagreb pruža su: nezavisne tehničke inspekcije vetroturbina, ali i solarnih elektrana, inspekcije nakon puštanja u pogon, po isteku garancija, periodične i uslovne inspekcije, analiza šteta i njihovih uzroka, konsultantske usluge pri priključivanju na mrežu, analize produženja veka elektrana, procena opterećenja elektrane, inspekcije pojedinih komponenata vetroturbina (lopatica, kućišta itd), te analize rada i grešaka u radu.

Od svoga osnivanja do danas, preduzeće je imalo tri angažmana na inspekcijama vetroturbina, od kojih su dva bila u Hrvatskoj, a jedan u Crnoj Gori. Ukupno je pregledano 16 vetroturbina te je za svaku od njih dato stručno mišljenje o stanju i eventualnim uzrocima nedostataka s preporukama za daljnja postupanja u otklanjanju nedostataka.

Klijenti kompanije, zahvaljujući velikoj 8.2 mreži i uslugama koje pružaju osnivači, imaju na raspolaganju ukupno više od 200 stručnjaka koji raspolažu znanjem u svim fazama razvoja projekta.