WTW je novi pridruženi član OIE Srbija

Kompanija Willis Towers Watson je novi pridruženi član Udruženja OIE Srbija.

WTW (NASDAQ: WTW) pruža rešenja zasnovana na podacima i uvidima u vezi sa ljudima, rizicima i kapitalom, koja organizacije čine otpornijim, motivišu zaposlene i maksimiziraju performanse, aktivno koristeći globalna iskustva i lokalnu ekspertizu kolega koji konsultuju i servisiraju klijente u više od 140 zemalja sveta.

WTW Natural Resources globalnu liniju biznisa čini tim specijalista koji nude jedinstvena rešenja koristeći sektorske uvide, odlične odnose sa osiguravačima, globalnim prisustvom i tehničkim znanjima, koji klijentima aktivno pomažu u njihovoj energetskoj tranziciji. Sektor za obnovljive izvore energije ima jasno segmentirane timove specijalista koji dobro poznaju sve forme generisanja energije nisko karbonskim postupcima, ali i specifičnosti svih zemalja u kojima se ovi kapaciteti mogu instalirati. Osim aktivnosti koncipiranja programa osiguranja i njegovog pribavljanja na međunarodnom tržištu, pomoći klijenata u implementaciji strategije menadžmenta rizika i povezanih inženjerskih pregleda, WTW aktivno pomaže svojim klijentima da na efikasan način ostvare svoja prava iz polisa osiguranja.

WTW u Srbiji je prisutan kroz društvo za posredovanje u osiguranju koje je tržišni lider u pribavljanju osiguranja malih hidro elektrana, a koje u Srbiji i okolnim zemljama zajedničkim radom sa globalnim sektorom za obnovljive izvore energije aktivno obezbeđuje osiguravajuće pokriće za više referentnih projekta vetroparkova, solarnih elektrana i biomase.