Wind Park Plandište je srebrni sponzor konferencije OIE Srbija 2023

Kompanija Wind Park Plandište je srebrni sponzor konferencije OIE Srbija 2023 koja se održava 14. septembra u etno kompleksu Vrdnička kula u Vrdniku.

Kompanija Wind Park Plandište je projektna kompanija koja planira izgradnju VE Plandište 1 snage 102 MW.

Projekat VE Plandište 1 je tokom poslednje dve godine u potpunosti optimizovan, te su ishodovane nove građevinske dozvole za sve elemente projekta. Inovirana građevinska dozvola predviđa izgradnju 17 vetrogeneratora pojedinačne snage 6 MW, dok planska dokumentacija dozvoljava izgradnju do 20 vetrogeneratora maksimalne snage 7 MW.

Studija o uticaju na životnu sredinu ažurirana je 2023. godine, te pozitivno rešenje nadležnog organa ukazuje da elektrana neće imati negativan uticaj na životnu sredinu.

Izgradnja elektrane imaće veliki energetski, ekološki i ekonomski značaj za lokalnu samoupravu i državu Srbiju. Investicija vredna 150 miliona evra obezbediće električnu energiju za 68.000 prosečnih domaćinstava godišnje i smanjiće emisiju CO2 za 270.000 tona svake godine.