Više od pola miliona radnih mesta u solarnoj industriji EU do 2025. godine

Do 2025. godine, u solarnom sektoru EU moglo bi raditi 584.000 ljudi, što predstavlja porast od 64% u odnosu na 2020. godinu, pokazuje izveštaj SolarPower Europe-a o Radnim mestima u solarnom sektoru EU za 2021. godinu.

Izveštaj SolarPower Europe, čiji je član i Udruženje OIE Srbija, pruža izuzetan uvid u ekspanziju solarnog sektora i njegov uticaj na ekonomiju i tržište rada u Evropskoj uniji.

U 2020. godini, solarni sektor u EU zapošljavao je 357.000 ljudi. Od toga, 42% ili 150.000 radnih mesta, bilo je direktno povezano sa solarnom industrijom, dok je preostalih 207.000 radnih mesta bilo indirektno povezano sa solarnom industrijom. Najveći deo poslova, 80%, povezan je sa aktivnostima instalacije solarnih sistema. Poslovi održavanja čine 10% ukupnog broja radnih mesta, dok proizvodnja obuhvata 6%, a reciklaža i dekomisija 4%.

Kada je u pitanju proizvodnja, sektor beleži 23.000 radnih mesta. Proizvodnja invertora pruža gotovo polovinu ovog broja, sa oko 11.000 direktnih i indirektnih radnih mesta. Proizvodnja polisilicijuma i modula pružaju 29% i 22% ukupnih radnih mesta u proizvodnji. Zbog nedostatka kapaciteta za proizvodnju kristalnih ploča i ćelija u EU, samo je manji broj radnih mesta, manje od 1.000, uspeo biti popunjen u okviru ove proizvodne aktivnosti.

Prognoze za rast zaposlenosti u solarnom sektoru ukazuju na značajan porast u narednim godinama. Prema srednjoročnom scenariju, očekuje se rast na 584.000 radnih mesta do 2025. godine, što predstavlja porast od 64% u odnosu na 2020. godinu. Takođe, postizanje ciljeva Inicijative za solarnu energiju do 2025. godine moglo bi rezultirati stvaranjem 74.000 radnih mesta u proizvodnji. Dalji rad na ostvarenju ciljeva obnovljivih izvora energije za 2030. godinu takođe može značajno doprineti rastu zaposlenosti, sa potencijalom za trostruki porast broja radnih mesta u solarnom sektoru do 2030. godine.

Ovi podaci naglašavaju ključnu ulogu solarnog sektora u ostvarivanju energetskih ciljeva EU i ukazuju na značajan ekonomski i zapošljavajući potencijal ovog sektora u Evropskoj uniji.

Kompletan izveštaj možete preuzeti u nastavku.

Foto: Pixabay/Tung Lam